Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovické plány na rok 2017

26. 02. 2017

Již koncem loňského roku schválili zastupitelé, v rámci celého rozpočtu obce, plán akcí na letošní rok. Přinášíme popis těch nejdůležitějších.

Největší akcí letošního roku bude kabelizace vedení nízkého napětí, kterou provede společnost ČEZ Distribuce v polovině městečka. Po několikaletých odkladech se občané konečně dočkají. Realizace zbylé části je naplánována v následujících letech (nyní se dokončuje projektová část). Kromě mnoha výkopů a starostí to bude pro obec znamenat nutnost vybudovat nové veřejné osvětlení a rozhlas, protože na řadě míst jsou zařízení umístěna na elektrických sloupech, které budou demontovány. Vzhledem ke špatnému stavu veřejného osvětlení i rozhlasu se tak jako tak jedná o potřebnou investici. Kabelizaci bude pro ČEZ provádět firma AZ Elektrostav Nymburk, práce zahájí během jara.

Finančně nejnáročnějším projektem roku je pořízení zbrusu nové cisterny pro místní hasiče. Akce je výrazně finančně podpořena dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tedy z evropských fondů. Nový zásahový vůz je nyní ve výrobě, dodavatelem bude společnost THT Polička. Předání vozu proběhne v průběhu srpna.

Rovněž na dotaci je závislá další etapa rekonstrukce sálu Radnice. Pokud ji Mlázovice obdrží z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2017, bude na sále vyměněna hlavní podlaha a podlaha jeviště, veškeré dveře a obložky a také další dřevěné prvky.

Během roku bude pokračovat také příprava dalších projektů, které jsou závislé na evropských fondech. Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice a rekonstrukci několika polních cest. V těchto případech není ještě o přidělení finanční podpory rozhodnuto, u některých projektů teprve probíhá příprava dokumentace.

Letní prázdniny budou využity na kompletní rekonstrukci kotelny v mateřské školce. Původní dožilou a kvůli bývalé škole předimenzovanou technologii vytápění nahradí nové kondenzační kotle s moderní regulací.

Na budově zdravotního střediska je připravena výměna vstupních portálových dveří. Pacienti docházející na středisko, stejně tak klienti místního domova důchodců, kteří přes budovu často chodí, se dočkají nových automaticky otevíraných dveří. Odstraní se tím poslední výrazná bariéra pro handicapované v areálu domova a jeho okolí.

Jakmile to počasí dovolí, bude zahájena revitalizace břehu nad sportovišti u koupaliště. Nejprve se odstraní náletové dřeviny a poté zahradníci vysázejí několik desítek nových stromů, které problematický břeh trvale zpevní a zároveň vytvoří v této oblíbené rekreační lokalitě zcela novou estetickou dominantu.

I v letošním roce bude městečko pokračovat v rekonstrukcích všech uvolněných obecních bytů, aby byl co nejdříve odstraněn havarijní stav rozvodů elektro, vody a kanalizace. Na bytovém domě č.p. 1 je naplánován nátěr rovné části střechy.

Kromě běžné údržby zeleně, provedou zahradníci řez lipové aleje ke hřbitovu, který má za úkol zvýšit prostor mezi zemí a spodní částí korun stromů. Zamezí se tak jejich poškozování projíždějícími vozidly a zemědělskou technikou.

Městečko plánuje rovněž další výkupy zemědělské půdy, dle průběžných nabídek jejich vlastníků. Začátkem ledna byla kvůli velkému spadu sněhu pořízena na úklid chodníků sněhová fréza, opravy se dočkají hodiny na místním kostele. V areálu kostela bude provedena také oprava první části plotové zdi, která je dlouhá léta v havarijním stavu. Na tenisovém kurtu s umělým povrchem provede specializovaná firma regeneraci povrchu. Radnice bude také řešit posílení přítoku koupaliště.

Mlázovice také chtěly pokračovat v opravách dalších oken a dveří na Kostele Nejsvětější Trojice, ale zde nedošlo k dohodě s orgány státní památkové péče na podobě nových prvků, proto městečko od projektu ustoupilo. Ke škodě chátrajících oken této kulturní památky.

Dceřiná společnost Mlázovické služby, s.r.o. plánuje výrazný posun v rekonstrukci vlastního domu č.p. 75 v Přádově ulici.

Průběh aktuálního roku vždy ukáže další potřeby a požadavky na veřejnou infrastrukturu. Podle situace a aktuálního vývoje příjmů a výdajů obce budou realizované akce doplňovány či upravovány. Také rok 2017 by měl znamenat viditelné zkvalitnění života pro mlázovické občany.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!