Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovické plány na rok 2016

08. 03. 2016

Městečko opět připravuje řadu potřebných investic a oprav. Bude se také snažit využít další dotační tituly.

Smutnou tradicí posledních let se stalo plánování nového veřejného osvětlení a rozhlasu ve spodní části obce, které je navázáno na kabelizaci rozvodů nízkého napětí společnosti ČEZ. I v letošním roce tvrdí energetici, že akci zrealizují, tak snad….

Obdobně, již šest let za sebou, žádá městečko Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace na restaurování oken v Kostele Nejsvětější Trojice. Původní vitrážová okna se rozpadají a dlouhodobě hrozí vypadnutím z rámů. Bez přidělené dotace však nelze akci realizovat.

Finančně náročnou akcí letošního roku bude rekonstrukce kanalizace v Kutnarově uličce. Jedná se o jeden ze dvou hlavních řádů odvádějících kanalizační vody z celé obce, proto je jeho důležitost zřejmá. Je ve špatném technickém stavu a zároveň je nutné provést výměnu před zmíněnou kabelizací kvůli úzkému profilu komunikace a nedostatku místa pro zemní práce.

Dlouho očekávanou událostí se stane vydání jedinečné publikace Martina Vágenknechta „Mlázovické domy a pohled do života v nich“. Čtenáře seznámí s unikátními informacemi o mlázovických rodech, významných rodácích či historií jednotlivých čísel popisných. Kniha vznikala mnoho let a je pečlivým souhrnem informací z archivu, matrik, dřívějších kronik i vyprávění mnoha pamětníků.

Velmi intenzivně se nyní pracuje na dvou projektových dokumentacích. První z nich je příprava rekonstrukce polní cesty v trase Pressbet – Horka – konec katastru směrem na Choteč. Na projekt se městečko pokusí získat finanční prostředky z evropské dotace.

Podobně se budou Mlázovice ucházet o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v nevyhovujícím technickém stavu a zároveň malá garážová stání neumožňují parkovat žádnou dnes vyráběnou cisternu.

Nové střechy se dočká garáž obecní techniky (budova Porážky), protože stávající eternitové desky už propouštějí vodu na desítkách míst a oprava není možná. Opravou projde rovněž střešní plášť na mateřské školce, čeká ho především obnova nátěrového systému. Nemilou povinností se stane výměna okapního systému na budově koupaliště, po 22 letech od kolaudace budovy je již shnilý.

V plném proudu je příprava na letos naplánovanou výměnu oken v přízemí mateřské školy a především jejich změna na budově zdravotního střediska. Zde se jedná o poměrně tvrdý oříšek, protože na domě je mnoho typů stavebních otvorů a sjednotit vzhled všech oken a ještě mu tím navrátit původní historickou tvář, je velice problematické. V příštím roce dojde na výměnu obou vstupních portálů.

Zastupitelé vyslyšeli četná přání veřejnosti na obnovu bití radničních hodin. Protože bicí část již nelze opravit, bude na Radnici pořízen nový stroj a původní se v příštím roce přemístí na kostel, kde se snad podaří naplnit plány na opětovné zprovoznění kostelních hodin. Aby na 50ti metrech neodbíjely dvoje hodiny, ty kostelní budou jen ukazovat čas. Proto nebude vadit instalace starého stroje, který je z části nefunkční.

Ani letos nezůstane pozadu obnova bytového fondu. Obec využívá vždy uvolnění bytu končícím nájemníkem a před jeho dalším pronajmutím provádí celkovou rekonstrukci. Odstraňuje se tím havarijní stav všech sítí a provádí modernizace prostor. V bytovém domě Na Ohrádce ještě letos proběhne výměna hlavní vodovodní přípojky a střešních dveří, které netěsní.

Z drobnějších, ale důležitých akcí stojí za zmínku rozšíření chodníku v Jičínské ulici (nejužší úsek v pravotočivé zatáčce), které se podaří jen díky velké vstřícnosti sousedního vlastníka domu, protože obci poskytl pro chodník část své zahrady. Na několika místech bude obnoven asfaltový povrch po mnoha výkopech inženýrských sítí z loňského roku. Ze stejného důvodu bude obnovena část chodníku v Gebauerově ulici rozebraného kvůli rekonstrukci kanalizace.

Městečko má v plánu provést také finální kultivaci svahu nad sportovišti u koupaliště, kde dochází k častým sesuvům zeminy.

První etapou bude zahájena generální rekonstrukce obvodové zdi kolem místního kostela. Vzhledem k technické i finanční náročnosti nelze však kompletní obnovu dokončit dříve než za deset let, spíše později.

Ještě i v roce 2016 bude pokračovat zaměřování vlastnických hranic v zastavěné části a následné odkupy pozemků při zjištěných rozdílech. Obec opět poskytne občanům kompletní servis pro dořešení situace. Pokračovat budou také výkupy pozemků po komplexní pozemkové úpravě.

Jako každou sezónu, bude i letos obec provádět mnoho oprav, rozsáhlou údržbu zeleně či dalšího obecního majetku. Pozadu nezůstane ani podpora sportovních, kulturních a dětských aktivit. Plány městečka jistě doznají řady změn, podle vývoje dotací i běžných požadavků, které odhalí čas.

Samozřejmostí zůstane vstřícnost obecního úřadu při řešení mnoha problémů mlázovických občanů a chalupářů, které případně přinese rok 2016.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!