Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovické ohlédnutí za zvláštním rokem 2020

04. 02. 2021

Původní plány obce na rok 2020 vzaly rychle za své. Celosvětová epidemie obrátila vše naruby. Městečko muselo operativně reagovat na krácení rozpočtu i další problémy.

I když stávající zastupitelé museli v uplynulých letech řešit různé problémy, havárie či nedostatek financí během fiskální krize v roce 2008, oproti událostem roku 2020 to byl jen slabý odvar. Městečko mělo na loňské jaro dlouhodobě naplánované splacení krátkodobých úvěrů, které sloužily k předfinancování několika evropských projektů. V kombinaci s citelným propadem výběru daní ze strany státu (které jsou základním pilířem hospodaření obcí) a již započatými investičními projekty daného roku, to způsobilo velký tlak na finanční tok obce. Několik měsíců řešil starosta s paní účetní, které faktury mohou být zaplaceny a které odloženy, zda je na účtu dostatek peněz na plánované splátky úvěru a jestli vůbec bude dostatek peněz na mzdy. V průběhu roku se situace stabilizovala, nicméně výpadek financí od státu způsobil změnu mlázovických plánů a zrušení některých schválených akcí. Kromě toho se projevil i nedostatek některých řemeslníků a materiálů.

Finančně největší akcí roku byla 1. etapa opravy ohradní zdi kolem kostela. Stavební práce si vyžádaly 1,3 mil. Kč. Mohly být provedeny pouze díky dvěma dotacím – z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a z příspěvku Ministerstva kultury ČR. Spoluúčast městečka byla zhruba 20% nákladů.

Téměř půl milionu korun si vyžádala kompletní rekonstrukce kanalizace v ulici Na Závisti. Hlavní činnosti provedla specializovaná firma, část prací si zajistilo samo městečko. Akce byla technicky velmi složitá a několikrát se prodlužoval termín dokončení. Především kvůli přítomnosti dalších inženýrských sítí a nedostatku místa. Plánovaná následná obnova komunikace a chodníků byla kvůli nedostatku financí přeložena na jaro 2021.

Jako velmi náročná se ukázala modernizace zubní ordinace. Za pouhých 10 dní byly provedeny nové rozvody vody, opravena elektroinstalace, vyměněna kuchyňská linka, obklady, sanita a podlahové krytiny. Poté přišlo na řadu malování a výměna zubařského křesla. Řemeslnicí si zde doslova podávali dveře, jeden dokončoval své práce a další již čekal na chodbě. I když vše komplikoval časový shon a začínající karantény, vše nakonec proběhlo podle plánu a ve vysoké kvalitě.

Na jaře byla rovněž dokončena rozsáhlá obnova zázemí pro posilovnu a technických prostor mateřské školy. Práce probíhaly již od roku 2019 a odstranily havarijní stav jedné z obecních budov. Zároveň mají nyní uživatelé k dispozici odpovídající prostory.

Největší investicí roku se stal nákup rohového domu č.p. 12 na náměstí. Jednalo se o první krok k řešení zchátralého objektu a zároveň o prevenci před závažnými sociálními problémy. Městečko rovněž využilo velmi výhodné nabídky a rozšířilo své lesy o další 2 hektary.

Již druhým rokem pokračovaly náročné práce na tvorbě nového územního plánu obce. Tento strategický dokument bude dokončen na jaře 2021. Z větší části byla provedena rekonstrukce budovy obecního skladu „Na Porážce“. Kompletní rekonstrukci ukončí letos instalace nové fasády.

Za zmínku stojí i významné projekty dalších subjektů. Jedná se o nový vodovod v ulici Za Závisti, rekonstrukci silnice do Chotče, novou úpravnu vody v Mlázovicích a revitalizaci mlázovického rybníka. Vše dohromady za více než úctyhodných 44 mil. Kč. I když městečko nebylo investorem, značně se na realizaci akcí podílelo, některé stavby dlouhodobou přípravou i samo iniciovalo. Pro jeho obyvatele mají velký přínos.

Počátkem roku došlo k prodloužení chodníku v Novopacké ulici (až na konec obce) a vybudování jednoduchých protierozních opatření v lokalitě Rybníčka, které ji mají alespoň částečně ochránit před velkou vodou. Obec budovala oplocenky a intenzivně zalesňovala plochy, které byly vytěženy kvůli kůrovcové kalamitě. Na některá lesnická opatření se podařilo získat dotace z MZe ČR.

I v loňském roce pracovníci obce vysadili několik desítek ovocných stromů podél polních cest. Jako náhradu za uschlé, poškozené zvěří a úmyslně zničené. Na srážky bohatá sezóna konečně zlepšila, po několika letech, stav vysazovaných porostů.

Dceřiná společnost městečka – Mlázovické služby s.r.o., dalším rokem pokračovala v provozu místní pošty a Restaurace. I když se jedná v obou případech o ekonomicky problematickou činnost, zastupitelé ji chtějí provozovat i nadále, neboť se domnívají, že se jedná o základní občanskou vybavenost a službu lidem, která do Mlázovic neodmyslitelně patří. Novinkou bylo přibrání provozu občerstvení na koupališti.

Z důležitých událostí roku stojí za zmínku anketa o další podobě místního koupaliště. Jako každý rok městečko výrazně podpořilo provoz vlastního zdravotního střediska, mateřské školy i výjezdové jednotky hasičů.

Rok 2020 lze označit za společensky velmi chudý. Zrušena byla naprostá většina kulturních, sportovních a dětských akcí. Kvůli nedostatku financí a dalším technickým problémům byla zrušena rekonstrukce chodníku v Jičínské ulici, oprava okenic na věži kostela, ani nebyla dokončena obnova skladu „Na Porážce“. Zrušeny byly rovněž úpravy finálních povrchů v ulici Na Závisti.

I přes řadu nepředvídatelných událostí a komplikací se život V Mlázovicích v roce 2020 nezastavil. Obecní úřad se snažil realizovat maximum slíbeného, co bylo v jeho silách. Obyvatelé ukázali v různých situacích solidaritu, ohleduplnost a pochopení pro těžkosti, které nás každodenně doprovázely. Proto lze s optimismem hledět do dalších měsíců a věřit, že už konečně bude lépe.

 

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!