Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovice tvoří nový územní plán

10. 09. 2019

Městečko pracuje již rok na novém dokumentu. Občané mohou nyní podávat žádosti o změny.

Městys Mlázovice zahájil v roce 2018 práce na pořízení nového „Územního plánu Mlázovice“, který nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce Mlázovice“ z roku 2001. Obec k tomuto přistoupila kvůli konci platnosti stávající dokumentace – ÚP Mlázovice skončí dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k 31.12.2022. Pokud by do té doby nebyl k dispozici územní plán nový, ocitli by vlastníci domů a pozemků ve složité situaci. Jakákoliv změna stavby či stavba nová, změna využití pozemků a realizace různých záměrů v území, by byly velmi komplikované a v některých případech i nerealizovatelné. Kvůli chybějící územně – plánovací dokumentaci by se ani městečko nemohlo bránit realizaci případných projektů, které na svém území nebo v některých částech nechce.

Zastupitelstvo obce tímto vyzývá občany k podání případných námětů a připomínek k tvorbě nového územního plánu městysu Mlázovice, případně k podání požadavků ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků.

Návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem, nejpozději do 31. 10. 2019 na obecní úřad v Mlázovicích nebo do datové schránky městysu.

Podání žádosti vlastníků nemovitostí na konkrétní podobu nového ÚP nezakládá obci povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli územního plánu (společnosti Ateliér Regio Hradec Králové) a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP. To znamená, že se k nim, kromě zastupitelů, vyjádří i řada státních orgánů, institucí, sousedních obcí a dalších dotčených subjektů.
 
Předpokládá se, že návrh ÚP bude připraven k veřejnému projednání přibližně  koncem roku 2019. Projednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou, proto je nutno sledovat informace uvedené k ÚP na úřední desce.

Nový územní plán by měl být kompletně hotov do konce roku 2020. Celkové náklady na jeho tvorbu dosáhnou téměř 400 000 Kč. Obec zaplatí o 150000 Kč méně, protože byla úspěšná se svojí žádostí o dotaci a uvedenou částku obdržela od Královéhradeckého kraje.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!