Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovice připravují rekonstrukci sběrného dvora

05. 04. 2010

Projekt zahrnuje zcela zásadní rekonstrukci sběrného dvora a jeho vybavení novou technikou. Předpokládá výrazné zkvalitnění nakládání s odpady v městečku, včetně možnosti třídění dalších komodit.

V letošním roce končí realizace projektu Revitalizace veřejných prostranství, na který městečko obdrželo téměř tří milionovou dotaci z Regionální operačního programu NUTS II. Severovýchod, tedy převážně z evropských peněz. Vzhledem k blížícímu se konci programového období pro poskytování financí z bruselských strukturálních fondů v roce 2013, převyšuje nyní poptávka projektů v celé republice několikanásobně kapacitu dotačních zdrojů.

I přesto se zastupitelé městečka rozhodli, loni na podzim, že zahájí přípravu dalšího velkého projektu, se kterým se budeme ucházet o dotaci z unijních strukturálních fondů. Konkrétně se jedná o projekt rekonstrukce sběrného dvora a jeho vybavení technikou. Důvodem pro tuto volbu je neutěšená situace, která panuje na současném sběrném dvoře, jeho technologická zastaralost a také nemožnost umožnit občanům separovat více složek odpadů. Cíl je jasný. Zkvalitnit nakládání s odpady v Mlázovicích, zvýšit ekologické myšlení obyvatel, ještě více chránit svoje životní prostředí a vyřešit některé dlouholeté problémy s určitými typy odpadů.

Projekt se dělí na dvě hlavní části. První obsahuje stavební úpravy. Rekonstrukci plotu, včetně zabezpečení proti nelegálnímu pronikání, výměnu vjezdových bran, rekonstrukci boxů na elektrospotřebiče, bílou techniku a další výrobky k ekologické likvidaci, a také zahrnuje výstavbu přístřešků na techniku. Zásadně se má změnit i plocha dvora. Největší část by byla vyasfaltována, pod kontejnery, kde bude největší zátěž a frekvence těžké techniky, přijdou silniční panely. Úpravy dozná také odvod dešťových vod, který je plánován do speciálního drenážního vsaku.

Druhá část projektu předpokládá vybavení dvora nezbytnou technikou. Hromady vytříděného odpadu, do kterých prší a roznáší je vítr, nahradí uzavřené traktorové kontejnery – pro každý druh odpadu speciálně určený. Společně s kontejnery má být pořízen kontejnerový nosič za traktor tak, aby si veškerou logistiku odpadů mohlo provádět městečko i nadále ve vlastní režii, což je nejlevnější.

Jako nová součást dvora má být pořízen štěpkovač na větve a roští. To by jednou pro vždy udělalo přítrž bezhlavému pálení větví a rostlinných zbytků na zahradách.  Naplánováno je i rozšíření sběru o bioodpad, stavební suť (z drobných domácích prací), baterie, zářivky a některé další složky odpadu.

Na přípravě projektu se pracuje již téměř půl roku. Po dokončení technické dokumentace se realizuje administrativa s úřady, zpracovává analýza nakládání s odpady a připravuje vlastní žádost o dotaci, kterou zpracovává Centrum evropského projektování Hradec Králové, s nímž mají Mlázovice výborné zkušenosti. Celkové náklady projektu se pohybují kolem 5 miliónů korun, v případě přidělení dotace bude spoluúčast městečka do 500 tisíc korun. Termín realizace je naplánován na příští rok.

Modernizovaný sběrný dvůr by rovněž změnil svůj provozní režim. Otevřeno by bylo celoročně (nyní podmínky neumožňují úklid sněhu v zimě ani pohyb v případě rozmočeného terénu). Občané by měli také možnost přijít na dvůr častěji než doposud.

Připravovaný projekt sběrného dvora má praktický dopad na každého občana obce i další vlastníky nemovitostí. Nejenom, že všem šetří peníze, ale především zamezí poškozování životního prostředí v našem regionu. Mlázovice by s předstihem vyřešily řadu nových požadavků kladených na obce uvažovanou zpřísněnou novelou odpadové legislativy. Přínos projektu je také ekonomický. Soběstačnost v nakládání s odpady znamená pro obyvatele i nadále jedny z nejnižších poplatků za odpadové hospodářství, na rozdíl od jiných měst a obcí, pro které tyto činnosti zajišťují za velké peníze komerční společnosti.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!