Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovice připravují obnovu ohradní zdi kolem kostela

12. 11. 2019

Nebezpečnou kamennou zeď, která se rozpadá před očima, má zachránit ambiciózní projekt kompletní obnovy.

Stavba ohradní zdi kolem kostela má složitou historii. Přesné datum jejího postavení už se asi nikdy nedovíme, ale bylo to krátce poté, co se v roce 1736 objevil na vyvýšeném místě, blízko dnešního náměstí, dominantní Kostel Nejsvětější Trojice. Areál sloužil, kromě církevních obřadů, více než 150 let také jako veřejné pohřebiště. Po druhé světové válce si tento majetek přivlastnil stát, který se o stavby staral – nestaral téměř 50 let.

Po roce 1989 připadl kostel církvi, ale přilehlý pozemek s ohradní zdí zůstal ve vlastnictví státu. Státní úředníci sice majetek evidovali v inventurách, ale fyzicky o něj nejevili žádný zájem. Lze říci, že co neudělala obec nebo její občané, tak nebylo. Městečko se proto dlouhé roky aktivně snažilo získat do svého vlastnictví tento strategický pozemek, včetně kamenné zdi, jenomže nevyřešené restituce a církevní plomba, znemožňovaly jakékoliv rozumné řešení.

Nakonec došlo ke kuriózní situaci. Mlázovice se domluvily s Královéhradeckou diecézí a bezúplatným převodem získaly celý kostel. Nutno podotknout, že na poslední chvíli. Kromě jiných technických problémů byla v havarijním stavu střecha. Uhnilé patky krovů hrozily propadnutím malé věže a větší části střechy přímo do kostela, což by prakticky znamenalo okamžitý zánik této kulturní památky a jedinečné mlázovické dominanty.

Po mnoha právních i technických komplikacích městečko rychle připravilo projekt rozsáhlé rekonstrukce střechy a poté, téměř zázrakem, získalo dvě dotace přesahující milion korun. To umožnilo okamžité provedení nutných stavebních prací a respektovaná památka má od roku 2010 novou střechu, včetně důležité opravy konstrukce krovu.

Okolní pozemek a ohradní zeď však takové štěstí neměly. I když kostel již dávno patřil městečku a důvod církevní plomby pominul, stát tyto nemovitosti stále nechtěl převést do vlastnictví obce. Zároveň však odmítal jakékoliv investice do její obnovy či údržby. Po několika letech složitých jednání však nastal průlom a Mlázovice se v roce 2015 staly konečně vlastníkem zbylých částí kostelního areálu.

Prakticky okamžitě začaly přípravy na rekonstrukci ohradní zdi, která byla v havarijním stavu, jenomže vše se zabrzdilo při diskuzích s památkáři. Obec se s nimi neshodla na variantách obnovy. Dokonce došlo k pokusům o vyjmutí zdi z památkové ochrany, ale to skončilo neúspěchem. Po čtyřech letech nakonec došlo ke sblížení názorů a městečko obdrželo kladné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, které je nezbytnou součástí žádosti o stavební povolení.

Velkou práci odvedla projektantka, paní Libuše Hrochová z Náchoda, která vypracovala kompletní dokumentaci na obnovu ohradní zdi a vyjednala s památkáři rozumné podmínky pro realizaci tohoto projektu. Paní projektantka zároveň odmítla svůj honorář ve výši cca 30 000 Kč a své služby obci poskytla zcela zdarma, jako svůj příspěvek složité a nákladné obnově kulturního dědictví a zároveň jako poděkování za dlouhodobou spolupráci s obcí.

Nyní začíná další, neméně důležitá fáze. Náklady na celkovou opravu kostelní zdi, která měří 145m, jsou odhadovány na astronomických 2,5 mil. Kč, což je zcela mimo finanční možnosti městečka. Proto se bude Radnice maximálně snažit o získání finančních prostředků z různých zdrojů. Úspěšnost získání dotací určí rychlost opravy celé obvodové zdi. Současný stav ohrožuje všechny kolemjdoucí, uvolněné kameny padají na sousední pozemky a rozpadající se zeď je ostudným prvkem v jinak velmi pěkném centru malebného městečka.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!