Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovice mají katastr v digitální podobě

03. 12. 2017

K dokončeným komplexním pozemkovým úpravám z roku 2015, přibyla ještě digitalizovaná katastrální mapa zastavěného území – intravilánu.

Po více než osmi letech intenzivních příprav byla 27. listopadu 2017 vyhlášena nová digitalizovaná mapa katastrálního území Mlázovice. Znamená to, že jsou minulostí nepřehledné čáry pozemků, nečitelná parcelní čísla a několik číselných řad evidencí pozemků. Konečně lze také veškeré nemovitosti snadno dohledat v aplikaci nahlížení na internetu.

Proces digitalizace katastrálních map má celou řadu úskalí a může z něj vyplynout řada chyb. Díky dlouhodobé intenzivní práci městečka byla však negativa minimalizována a občané, kteří měli zájem a na procesu se podíleli, se nemusí obávat, že je například v budoucnu zažaluje soused za užívání části jeho zahrady.

Vše začalo tříletým procesem Komplexních pozemkových úprav, které vyřešily veškeré pozemkové nejasnosti v nezastavěné části území. Kromě mnoha jiných výhod přinesly od konce roku 2015 zbrusu novou digitální mapu extravilánu.

Od roku 2008 také v Mlázovicích probíhalo individuální upřesňování hranic budov a pozemků a následné odstraňování stovek nepřesností a zjištěných problémů. Díky obecnímu úřadu, který podrobně občanům vysvětlil úskalí staré evidence a dojednal hromadné zaměřování za výhodných podmínek, získala naprostá většina vlastníků (všech kteří o to projevili zájem) jistotu, že hranice jejich pozemků a budov leží skutečně tam, kde se domnívají, a že je v budoucnu nečekají žádné sousedské spory na toto téma. Tam, kde hranice nesouhlasila se stavem terénu, proběhly na základě dohod, různé směny a výkupy. Do pořádku byly dány také stavby a přístavby budov. Činilo se rovněž městečko, které nechalo zaměřit naprostou většinu svých nemovitostí.

Poslední fází byla tzv. digitalizace katastrální mapy – zastavěné části. Díky proběhlým pozemkovým úpravám a stovkám předešlých měření, byl tento proces poměrně jednoduchý a nepřinesl pro občany žádné zásadnější problémy.

Všichni vlastníci nemovitostí, kteří se na procesu podíleli, mají nyní absolutní jistotu, že zákres v katastrální mapě plně odpovídá situaci v terénu. Vědí, kde přesně mají hranice pozemků a budov a mohou si být jistí, že je nikdo nemůže právně zpochybnit. Nyní ani v budoucnu.

Mnoha budoucím sporům o vlastnictví a průběh hranic zabránilo u všech svých chodníků, cest, inženýrských sítí a dalších veřejných prostranství také samotné městečko. Všechny jeho nemovitosti jsou přesně zmapované.

I když celý proces trval téměř deset let a byl pro všechny zúčastněné časově, finančně i organizačně velmi náročný, kvalita katastrálně evidovaných informací na území Mlázovic je na špičkové úrovni. Což není obvyklé v drtivé většině obcí ČR.  Pořádně to docení asi až další generace.


Poznámka: Každý z vlastníků nemovitostí by si měl nyní zkontrolovat, zda-li se novou mapou nezměnilo číslování či výměry jeho pozemků a ne-ní li nutné podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (v lednu roku 2018).

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!