Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovice letos opět výrazně podpoří svůj rozvoj

05. 02. 2009

Těsně před koncem loňského roku schválili zastupitelé městečka rozpočet pro rok 2009, jehož součástí je i plán oprav a rozvoje. Trend výrazných investic bude pokračovat, zásada hospodařit bez dluhů a úvěrů také.

Uplynulý rok znamenal pro městečko rekordní investice do řady rozvojových programů. Rok letošní bude velmi podobný. Při faktickém zachování vyrovnaného hospodaření se můžou obyvatelé Mlázovic těšit na řadu oprav, rekonstrukcí a zlepšení životních podmínek.

Největším realizovaným projektem bude bezesporu Revitalizace veřejných prostranství městysu, který je z velké části financován z dotace Regionálního operačního programu NUTS II. V letošním roce budou proinvestovány více než 2 mil. Kč, za něž budou dokončeny veškeré stavební práce, které jsou součástí projektu (rekonstrukce chodníků, obrub a výstavba valové zdi pod Radnicí) a započata bude významná část parkových úprav v centru.

Neméně důležitou položkou rozpočtu, která nebude nikde na první pohled zřetelná, je dokončení více než rok připravované projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV Mlázovice a následné vydání stavebního povolení tak, aby mohlo městečko připravit žádost o financování z evropských fondů – Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství.

Další etapy modernizace se dočká sál Radnice. Tentokrát přijde na řadu obměna a renovace nábytku. Již v lednu bylo vyměněno 270 židlí za kvalitní, české výroby, které výrazně zvyšují komfort pořádaných akcí. Do prázdnin bude ještě provedena úplná modernizace všech stolů. Zcela opotřebovaný, poškozený a třicet let starý nábytek se dočká zaslouženého vyřazení.

V prostorách Radnice bude během jarních měsíců realizována již třetí etapa výměny oken. Letos budou vyměněny rozsáhlé schodišťové sestavy a vstupní portály při vstupu do kluboven, na sál, do kina a tělocvičny. Silně havarijní stav stávajících prvků a obrovské energetické ztráty již neumožňují odložení prací ani o rok.

Městečko rovněž plní slib a mlázovickým hasičům poskytne třetí část dotace na materiální vybavení.  Za získané prostředky hasiči zakoupí moderní zásahové obleky a přilby (dovybaví zbývající členy zásahové jednotky, kteří používají již nevyhovující prostředky). Dále dojde na hasičské cisterně ke generální opravě převodovky.

Místní mateřská škola se může těšit na výměnu oken a vstupních dveří. Touto rekonstrukcí je opět řešen havarijní stav a obrovské úniky energií. Následně dojde k rekonstrukci stropu a světel v prostorách sociálního zařízení a částečné obměně sanitární techniky. Oba tyto kroky předchází kompletní rekonstrukci sociálních prostor a sítí v MŠ, která je pracovně připravována na rok 2010. Na hřiště školky budou letos také pořízeny další drobné herní prvky.

Mlázovice připravují řadu akcí, jejichž financování je závislé na přidělení dotací z různých zdrojů. Podle toho, jak bude obec v grantech úspěšná, se odvine jejich realizace. Jedná se o výraznou rekonstrukci nádrže koupaliště (vyspravení uvolněných betonových bloků, trhlin, opravu dna, kompletní nátěr), restaurátorský zásah na soše sv. Jana Nepomuckého na malém náměstí nebo restaurování kamenného krucifixu u kostela. Připraveno je také zadláždění „Macnarovy uličky “, spojující ulici Nádražní a Pod Macnarkou. Radnice pracovně uvažuje také o výsadbě nové aleje od koupaliště k Hájence.

V areálu Cihelna, který je připraven pro individuální výstavbu domků, budou dokončeny zbývající inženýrské sítě a vybudovány základy komunikací a nového parkoviště. Městečko plánuje, že během roku prodá zbylé parcely v této lokalitě.

Městečko rovněž provede rekonstrukci střechy na bytovém domě č.p. 1, rekonstrukci stoupaček na bytovém domě č.p.188 a 189, opravu sloupů při vstupu do areálu kostela, výměnu stropu a svítidel na obecním úřadě. Naplánován je rovněž nákup nového traktůrku na sečení zeleně, jelikož provoz nynějšího je pro obec již velmi neekonomický a také po technické stránce je ve velmi špatném stavu. Návštěvníci městečka se mohou rovněž těšit na vydání nových pohlednic či dalších propagačních předmětů a informačních materiálů.

Výčet plánovaných investic není kompletní, jistě také dojde v průběhu roku k drobným změnám, které budou reflektovat aktuální vývoj. Veškeré plánované akce však zastupitelé směřují k dalšímu výraznému rozvoji Mlázovic, který bude významný pro jejich obyvatele i návštěvníky.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!