Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Městečko vlastní obchod zatím neotevře

13. 02. 2017

Zastupitelé vyhodnotili všechny informace a po podrobné diskuzi projekt odsouvají.

Uzavření dosavadního nákupního střediska pana Karla Všetečky koncem roku 2016 bylo v Mlázovicích jedním z hlavních témat veřejnosti. Několik posledních týdnů občané řešili, jak se bude po Novém roce situace vyvíjet. Mnoho z nich se také obracelo na obecní úřad s požadavkem, aby chybějící obchod nahradila obec svým vlastním.

I když to zprvu vypadalo jen jako nadsázka, zastupitelstvo obce se tímto požadavkem začalo podrobně zabývat, protože se jedná o základní denní potřebu, důležitou prakticky pro každého. Hlavní myšlenka se zaměřila na vybudování prodeje s nízkou marží, která pouze pokryje nejnutnější náklady. Výrazným prvkem se měla stát rozšířená nabídka regionálních potravin.

Jedním z prvních kroků bylo vypsání ankety pro obyvatele, ve které se měli vyjádřit, zda-li o obecní obchod mají zájem. Čistě matematicky byla účast v dotazníkovém šetření velmi vysoká. Dokonce vyšší než v posledních komunálních volbách, které se pravidelně pyšní nejvyšším zájmem veřejnosti. Odevzdáno bylo celkem 242 hlasů, z toho 212 pro obchod a 30 proti. Na mnohých anketních lístcích lidé připisovali své další názory k problematice, stejně jako je ochotně sdělovali na obecním úřadě.

I přes relativně vysoký počet odevzdaných lístků a z nich vyplývající jednoznačný závěr, je nutné reálně výsledky interpretovat tak, že zájem veřejnosti není úplně nejsilnější. Skoro polovina dospělých obyvatel se sice pro otevření obecního koloniálu vyslovila, ale druhou polovinu toto téma vůbec nezajímá. To znamená, že jsou proti obchodu nebo je jim to jedno. K tomu je nutné ještě připočítat 30 hlasů z ankety, které byly proti. A také několik velmi ostrých negativních názorů, které byly představitelům obce sděleny ústně.

Ovšem již při vypsání ankety zastupitelé řekli, že její výsledek bude mít pro další rozhodování informativní (nikoliv závazný) charakter. Proto pokračovali v dalších úkonech. Během ledna byly zjištěny případné požadavky hygieny, stavebního úřadu, hasičů, projektanta a dalších dotčených institucí. Zároveň byla poptána cenová nabídka na základní prodejní vybavení. Zajištěny byly potřebné finanční prostředky, započala se řešit personální otázka. Projekt by realizovala dceřiná společnost Mlázovické služby, s.r.o., která je nositelem příslušných živnostenských oprávnění a disponuje určitým zázemím pro komerční služby.

Zvažovalo se už pouze umístění obchodu do bývalého kina a promítárny, protože jiný vhodný prostor městečko nemá k dispozici. Objekt bývalé školy pro daný účel nelze využít (jak někteří hlasující navrhovali), protože zde nelze splnit podmínky bezbariérovosti či možnosti snadného zásobování. Velkým problémem by byly i obrovské finanční náklady na stavební práce, protože budova se nachází v dezolátním stavu.

Zároveň probíhalo i jednání s potencionálními dodavateli, řešení skladů, prodejního systému, platebních terminálů, apod. Veškeré podniknuté kroky městečko nestály žádné náklady, pouze čas.

Jakmile měli zastupitelé k dispozici všechny potřebné podklady, provedli jejich kompletní vyhodnocení a na svém zasedání 6. února 2017 se rozhodli, že městečko svůj vlastní obchod zatím otevírat nebude. Hlavními důvody je nejednoznačná podpora ze strany obyvatel, velké finanční náklady, ne úplně vhodné prostory a obrovská časová i organizační zátěž pracovníků obecního úřadu.

Zastupitelstvo si uvědomuje, že stávající situace není optimální, zvláště pro seniory, kteří nemají možnost za nákupem dojet i do větších měst. Nicméně za daných okolností se městečko bude věnovat jiným prioritám. Projekt obecního obchůdku však není definitivně odmítnutý. Zůstává v záloze. Z technického hlediska je poměrně detailně připraven a v případě, že si to vyžádá situace, může být rychle uveden do života.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!