Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Kraj daroval Mlázovicím řadu pozemků

17. 08. 2009

Více než dva roky trval převod několika pozemků z Královéhradeckého kraje do vlastnictví našeho městečka. Jedná se o všechny chodníky podél silnic III. třídy a o místní komunikaci Nádražní ulici.

Mlázovice od Královéhradeckého kraje získaly 2589 m2 pozemků, nacházejících se v zástavbě. Jde o chodníky a zelené plochy podél silnic Mlázovice – Konecchlumí, Mlázovice – Choteč a Mlázovice – Šárovcova Lhota. Dále také o místní komunikaci Nádražní a všechny chodníky v této ulici.  Mlázovice naopak darovaly kraji jeden pozemek o rozloze 153 m2, který se nachází pod silnicí III. třídy.

Kraj získal uvedené pozemky od státu, na základě zákona, kterým byly v roce 2000 zřízeny kraje. Samozřejmě neměl prostředky na jejich údržbu či obnovu a navíc požadoval řadu správních úkonů, pokud na nich bylo třeba provádět výkopové práce (např. v souvislosti s rozvody inženýrských sítí). Podobně tomu je prakticky v celé republice.

Proto ještě minulé krajské zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatných převodech těchto pozemků na obce, v nichž se nacházejí. Bohužel, celý proces je velmi zdlouhavý, administrativně náročný a vyžaduje i určitou finanční spoluúčast obdarované obce, proto mnoho z nich o něj nemá zájem.  Mlázovičtí zastupitelé se však domnívají, že je důležité, aby byly tyto pozemky ve vlastnictví městečka, proto o převod požádali. Vzhledem k tomu, že Mlázovice nemají digitální mapu katastru, musel nejprve geodet tyto pozemky v terénu zaměřit. Jednalo se o několik kilometrů měření. Jako vedlejší efekt tohoto procesu tak vzniklo výrazné upřesnění katastrální mapy obce.

Počátkem srpna 2009 zapsal Katastrální úřad v Jičíně smlouvu do Katastru nemovitostí, čímž byl dar stvrzen. Městečko nyní může provádět údržby a rekonstrukce chodníků, nemusí podstupovat složité povolování v případě zásahů do chodníků v souvislosti s různou výstavbou a údržbou sítí a rovněž nemusí za tyto zásahy platit kraji peníze. Další významné plochy v obci sloužící veřejnosti nyní patří městečku, které se o ně bude jistě starat mnohem lépe než vzdálení krajští úředníci.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!