Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Koupaliště žádné zásadní změny nečekají

03. 10. 2020

Jednoznačným výsledkem skončila místní anketa o budoucím režimu na koupališti. Veřejnost odmítla oplocení a uzavření areálu.

Již několik let obyvatelé městečka i jeho návštěvníci diskutují o formě provozování požární nádrže, která je využívána také jako oblíbené místo na koupání. Problémy zde způsobují především někteří nepřizpůsobiví jedinci, kteří nedodržují stanovená pravidla a obtěžují svým nevhodným chováním ostatní návštěvníky. Protože ze strany veřejnosti padaly různé návrhy řešení, rozhodli se zastupitelé vyhlásit anketu o budoucí podobě provozu na koupališti. Dotazníkový lístek byl distribuován do všech domácností v obci.

Uzávěrka byla stanovena na 31. července 2020, hlasovat mohl každý občan městečka starší 15ti let a dále pak chalupáři – formou 1 hlasu za 1 dům. Kromě vyznačení odpovědi preferované varianty, mohli zúčastnění také podat ke koupališti další podněty, které si myslí, že by bylo třeba řešit.

Na obecní úřad se vrátilo 76 vyplněných dotazníků, což je poměrně slušná účast. 74 hlasů se vyslovilo pro zachování současného stavu otevřeného areálu, bez oplocování, bez uzavřeného vstupu na čip, případně bez placení vstupného. Pro variantu uzavření se nevyslovil ani jeden hlasující. U dvou odevzdaných hlasů nebylo zaškrtnuto žádné z nabízených řešení. V průběhu odevzdávání anketních lístků několik občanů velmi negativně na úřadě komentovalo zvažovanou variantu oplocení areálu. Pouze pro upřesnění uvádíme, že se nejednalo o myšlenku, která by vzešla z úřadu či zastupitelstva, ale v rámci názorové plurality jsme chtěli znát většinový názor veřejnosti, protože i takovéto myšlenky v městečku zazněly.

Kromě odpovědi na položené otázky, podali účastníci ankety další podněty, které se týkají koupaliště, popřípadě navrhli sami určité úpravy. Níže je uvádíme a připojujeme komentář obce:

1) Na koupališti umístit tabule s různými „umravňovacími“ nápisy. Toto se děje řadu roků, důležité pokyny jsou za okny občerstvení, ale problémoví jednici je zcela ignorují. V minulých letech byly umístěny také plastové desky s nápisy u vchodu. Efekt neměly žádný a po kratší době se vždy ztratily.

2) Vylepšit v areálu koupaliště zeleň. Toto se chystá, v zastupitelstvu diskutováno.

3) Vyřešit parkování na cestě k bývalým lázním. Neukáznění řidiči zde pravidelně parkují, kde nemají, poškozují zeleň a blokují příjezd ke hřišti a přilehlému domu. Proto bude na příští sezónu v lokalitě instalováno příslušné dopravní značení. Jeho vymáhání však není pravomocí obce.

4) Instalace čističky vody pro koupaliště. Čistička byla detailně řešena již před několika lety. Mlázovice se chtěly inspirovat podobným zařízením provozovaným Mikroregionem Podchlumí. Situace byla opakovaně řešena s konstruktérem a výrobcem čističek a úpraven vod, ale vzhledem k velkému objemu nádrže a jejímu tvaru, není možné použít mobilní čističku, jako v okolních obcích. Jediným řešením je stavba pevné úpravny vody, ale pro ni je nutné rovněž vybudovat síť nasávacích a výtlačných otvorů ve dnu a bocích nádrže. Pomineme-li velkou finanční náročnost celé investice, v současné době je technicky nemožné provést několik desítek jádrových vrtů v bocích nádrže, které jsou ve špatném technickém stavu (zbortily by se). O daném řešení lze uvažovat až po rekonstrukci bočních stěn celé nádrže.

5) Větší úklid areálu zaměstnanci obce a obsluhou hospody. Tento bod je diskutabilní, v rámci časových možností obec uklízí na maximum, ale při jednom pracovníkovi (který má také dovolenou a desítky jiných povinností), tam nemůže být prováděn úklid několikrát denně. A bohužel někteří jedinci tam dokáží za pouhou hodinu udělat obrovský nepořádek. Po zaškolení nových brigádníků z občerstvení se tento úklid prováděl poměrně intenzivně a dlouhodobě na koupališti toto léto dramatický nepořádek nebyl.

6) Zamykání toalet. Bylo vysloveno přání, aby bylo WC pořád otevřeno. Opakovaně bylo v minulosti zkoušeno, absolutně nemožné. Trvale otevřené toalety jsou během pár dnů zdevastované, velké škody na zařízení, odcizené předměty, obrovský nepořádek. Během léta byl alespoň nastaven režim, aby bylo WC otevřeno většinu denních hodin.

7) Bazénový vysavač. Toto řešení bylo rovněž diskutováno s odborníky, vzhledem k velikosti nádrže, hloubce a tvaru dna – nepoužitelné. Pořizovací cena pro naši nádrž cca 500 000 Kč, složitý hadicový systém i obsluha, musel by běžet téměř pořád, přitom během provozu se nikdo nesmí koupat. Přes noc (kdy by musel také běžet) je nemožné ho uhlídat před krádeží.

8) Ošetřit chování vyhláškou a pokutou. Tento návrh je legislativně nemožný, obec takovou možnost ze zákona nemá.

Zastupitelé městečka děkují všem občanům, kteří se zapojili do ankety. Z jejich výsledků je jasné, že areál koupaliště žádné dramatické změny nečekají. Vše zůstane tak, jak má veřejnost nejraději.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!