Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Kostelní zeď povstala z popela

30. 12. 2023

Třetí etapou dokončilo městečko náročnou obnovu ohradní zdi. Po dlouhých letech opět plní svoji funkci a je dominantou areálu kostela.

Trvalo to dlouhých 15 let. Ale dílo je dokončeno! Na počátku řešilo vedení obce, jak naložit s nebezpečnými troskami polorozpadlé zdi lemující kostelní pozemky. Kameny se již sesouvaly na hřiště mateřské školy, zákrytové desky ohrožovaly kolemjdoucí a náhrobky v přední části hrozily pádem na zem. Kvůli ujíždějícím kamenům se také dal do pohybu vrchol svahu, který však po staletí fungoval jako pohřebiště.

I když v tu dobu, někdy kolem roku 2008, kostel již patřil do vlastnictví obce, zeď nebylo možné převést, kvůli tzv. „církevní plombě“ a stále byla majetkem státu. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebylo možné dojednat žádné opravné práce. Obci bylo pouze nabídnuto zabezpečení formou oplocení rozpadlých trosek. To bylo nepřijatelné a situaci nijak neřešilo. Trvalo několik let, než se podařilo přesvědčit zástupce státu, že „církevní plomba“ na této nemovitosti je fakticky nesmyslná, pokud stavba kostela, kvůli které byla zřízena, již patří obci. Po mnoha jednáních nakonec stát souhlasil a torzo obvodové zdi s pozemkem, na kterém stojí, převedl v roce 2015 na Městys Mlázovice.

Tím ale problémy zdaleka neskončily. Nastala různá jednání se zástupci památkové péče, jak provést nutné opravy. Stále se nedařilo najít shodu, jakým způsobem havarijní stav odstranit. Ve hře byl také pokus o vyjmutí trosek zdi z památkové ochrany, což by výrazně zjednodušilo a zlevnilo její opravu, ale o tom stát nechtěl ani slyšet.

Po několika dalších letech byl dojednán kompromis, na jehož základě vznikla kompletní projektová dokumentace opravných prací. Náklady na ně byly vyčísleny na několik milionů korun, které samozřejmě malá obec neměla k dispozici. Proto byla realizace rozdělena do tří etap. Díky dvěma dotacím z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a třem dotacím z Ministerstva kultury ČR, se v letech 2020-2023 povedlo veškeré práce provést. Celkové náklady přesáhly 3 miliony korun. Z dotací městečko získalo přes 2 miliony korun, více než milion uhradilo ze svého rozpočtu.

Projekt kladl velké nároky na zhotovitele. Bylo velmi těžké vybrat firmu, která umí pracovat s kamenem, většinu fyzicky náročných prací provede ručně, ve svahu, z části na hřbitově, pod dohledem archeologů a památkářů, za relativně malé peníze. V době, kdy si stavební firmy práci vybíraly. Nakonec se i toto podařilo. Všechny tři etapy provedla vzorně firma Obis Nová Paka.

V rámci stavebních prací byly rozebrány a očištěny zbytky zdiva, vyhlouben a vybetonován nový základ zdiva. Během zemních prací bylo vybudováno drenážní odvodnění, aby nedocházelo k budoucímu poškozování zdiva vodou odtékající z okolí kostela. Následovalo zdění, spárování, pokládka zákrytových desek. V poslední etapě došlo také na restaurování několika náhrobků vetknutých do zdi. V průběhu obnovy bylo třeba doplnit chybějící pískovcové kamenné bloky i zákrytové desky. To se naštěstí podařilo z lomu Podhorní Újezd, což je stejný materiál, ze kterého zeď původně postavili. Pomyslnou třešničkou na dortu se staly závěrečné terénní úpravy v okolí celé stavby. Veškeré práce samozřejmě probíhaly za pečlivého dohledu archeologů, antropologa a pracovníků státní památkové péče.

Dokončení celého projektu se jeví jako zázrak. Časový, technický, finanční, právní, organizační. Snaha o obnovení díla našich předků mnohokrát narazila a vypadalo to, že se nikdy nepodaří dovést do konce. Ale stalo se. Uvolněné části zdi již nikoho neohrožují a nedělají ostudu v centru obce. Celý areál Kostela Nejsvětější Trojice má atraktivnější prostředí a je nyní důstojným místem odpočinku několika generací obyvatel městečka.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!