Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Konec plánů na přehradu Mlázovice – Šárovcova Lhota

22. 03. 2013

Již od 50. let minulého století se objevovaly různé informace o chystaném vodním dílu, které by zásadním způsobem změnilo tvář regionu. Vše je však minulostí, stát od svých plánů v okolí městečka definitivně upustil.

Dostatek kvalitní pitné vody není v mnoha oblastech republiky samozřejmý, proto se stát snaží různými opatřeními stav zlepšit. Podle studií vědců z Výzkumného ústavu vodního hospodářství bude nedostatek vody v příštích dekádách trápit stále větší počet obyvatel. Jedním z opatření, kterým chtějí vodohospodáři zlepšit situaci, je výstavba nových vodních nádrží. To ovšem vyvolává bouřlivé reakce obyvatel vytipovaných lokalit.

Podobně tomu bylo i v Mlázovicích, kde stát naplánoval stavbu nové přehrady, jako zásobárny pitné vody pro oblast Novobydžovska. Původní myšlenka vznikla v roce 1956. Tehdy Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dlouhý seznam 500 oblastí vhodných pro výstavbu vodních děl. Od roku 1960 podléhaly územnímu hájení. Postupem času docházelo k revizím vybraných území až do roku 2011. Počet nově uvažovaných přehrad se zastavil na čísle 69.

Po celou dobu musely dotčené obce místa pro přehrady vymezit jako územní rezervy a tím pro ně platil zvláštní, omezující režim. V rámci tvorby Plánů hlavních povodí a územního plánování různých celků, chtěl stát stanovit přesná pravidla, jak se v dotčených lokalitách chovat. I když je jasné, že z uvažovaných staveb bude realizován v horizontu sta let jen malý zlomek, používají úřady pravidlo „předběžné opatrnosti“ pro další generace.

V uplynulých desetiletích neměli občané o projektu na mlázovicku dostatek relevantních informací. Chvíli se hovořilo o plánech v teoretické rovině, občas se objevila „zaručená informace“ o tom, že tato akce je jednou z nejdůležitějších v České republice a je připravována k realizaci. Nedostatečná informovanost vedla pouze ke spekulacím a mohla vyvolávat zbytečnou paniku.

Plánovaná přehrada v Mlázovicích se dotýkala dále obce Šárovcova Lhota, kde měla vyrůst hráz, a také katastru Svatojanský Újezd a Choteč. Všechny jmenované obce vyslovily s umístěním vodního díla zásadní nesouhlas, neboť by znamenal fatální následky pro jejich rozvoj.

Původně mělo stavbě v městečku ustoupit i několik domů v jeho spodní části, směrem na Choteč. Později byla maximální hrana nátoku upravena, aby se nedotkla žádné existující stavby. Problém však spočíval v kapacitních možnostech přítoku. Před čtyřiceti lety projektanti uvažovali o vybudování tunelu pod okolními lesy, který by přiváděl dostatek vody z Javorky v Lázních Bělohradě. Toto řešení však již nelze použít, neboť by narušilo vodní hospodářství lázeňského města a znemožnilo chod tamní čistírny odpadních vod.

Další zdroje vody jsou již minimální a nedokázaly by dostatečně zásobovat vodní plochu. Namísto efektivní nádrže pro pitnou vodu by se z hladiny stal, po většinu roku, pouze bahnitý močál sloužící k množení obtížného hmyzu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč Ministerstvo zemědělství vyslyšelo argumenty Mlázovic a okolních obcí, které se proti přehradě postavily, a ukončilo plány na její výstavbu. Samozřejmě jsou zde i další aspekty. Zábor velké části zemědělské půdy přinášející důležitá pracovní místa, přísná omezení zemědělského hospodaření na zbylých pozemcích, změna mikroklimatu či obrovská ekologická zátěž způsobená vlastní stavbou. Někteří však v projektu viděli silnou stránku spočívající v rozvoji turistického ruchu.

Ministerstvo zemědělství, za spoluúčastí několika dalších státních institucí, vypracovalo v uplynulých letech tzv. Generel LAPV, což je nový materiál, který shrnuje vývoj v zásobování pitnou vodou a zároveň závazně vymezuje území pro případné nové přehrady. Jak již bylo uvedeno, přehrada Mlázovice – Šárovcova Lhota v něm není zahrnuta. Stala se tak jediným vodním dílem (mimo chráněná území), které bylo z původního návrhu definitivně vypuštěno. Obyvatelé městečka a okolí, ani jejich potomci, se nemusí obávat, že by z jejich malebných sídel zbyla jen průmyslová pustina.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!