Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Kandidáti voleb do zastupitelstva se představují, II. část

14. 10. 2006

Chcete vědět, proč jdou do nadcházejích obecních voleb jednotliví kandidáti? Jaké záměry chtějí v zastupitelstvu prosazovat, co změnit? Podívejte se, zda-li si zaslouží váš hlas (pokračování).

Naše redakce se rozhodla dát všem kandidátům voleb do zastupitelstva obce prostor pro zveřejnění svých názorů a myšlenek, kterými chtějí přesvědčit voliče, že právě oni jsou ti praví budoucí zastupitelé. Chceme všem objektivně nabídnout prostor ke své prezentaci. Tato možnost byla dána všem 23 kandidátům. Pokud zde něčí příspěvek nenacházíte, kandidát se rozhodl ji nevyužít. Příspěvky nejsou nijak upravovány (prostorově, jazykově ani gramaticky). Jejich pořadí je náhodné, kvůli objemu je článek rozdělen na dvě části. Pokračování I. části.Bc. Simona HLUBUČKOVÁ, 30 let, asistentka ředitele

Spousta lidí by možná očekávala, že budu kritizovat práci minulého zastupitelstva, ale to nechci a ani mi to nepřísluší. Ne, že bych neměla vůbec žádné výhrady k jejich práci, ale každopádně si zaslouží úctu za to, že našli odvahu a chuť kandidovat a nesedět doma v pomyslném houpacím křesle a jen kritizovat. Potom všem, co slyším názory některých jedinců, se divím, že se vůbec někomu chce jít do zastupitelstva. A názory, že kandiduje někdo, kdo nemá až tak vysoké vzdělání, mi připomínají rčení, podle sebe soudím tebe. Pro dobrou funkci zastupitelstva není až tak důležité jejich vzdělání, jako schopnost chtít řešit problémy, chuť udělat něco pro druhé a schopnost komunikace. Hlavní starostí zastupitelstva mají být občané vesnice, ale také to má platit obráceně - lidi mají stát za svými zastupiteli, protože jen týmová práce má smysl. A teď, co si myslím, že je potřeba zlepšit? Musím na tomto místě předeslat, že bohužel za minulé volební období jsem se díky rodičovské vytíženosti až zas tak nad touto otázkou nezastavovala, proto pár věcí, které se mě přímo dotýkají. V prvé řadě bych viděla otázku úpravy celé obce (chodníky v dezolátním stavu, zeleň, celková úprava náměstí...), ale to je zase vizitka nás všech a nejen představitelů obce. Za zvážení by jistě stálo umístění kontejnerů na tříděný odpad. Spousta lidí nad tím jistě mávne rukou, ale po mých zkušenostech ze zemí, které jsem měla možnost navštívit, to patří k běžnému standardu i v těch nejmenších vesničkách. A ještě věc, která se mě hodně dotýká. Jedná se o chybějící vybavené hřiště pro naše nejmenší. Malých dětí je tu poměrně dost a z vlastní zkušenosti vím, že tu doopravdy chybí místo, kde by se mohly maminky sejít a děti společně vydovádět. Na druhou stranu je otázkou, jak dlouho by vybavení na hřišti zůstalo neponičené. A tím nemám na mysli samozřejmě ty nejmenší. Jako konkrétní případ můžu uvést houpačky, sice letité, ale donedávna ještě funkční, na velkém hřišti za školkou. Ještě před rokem jsem tam chodila s dcerou a dnes, když si toto místo oblíbilo i pár nenechavců, z tohoto všeho zbylo jenom torzo. Každopádně máme ještě co dohánět a nad čím se zamyslet.Lenka BRODSKÁ, 32 let, učitelka

Do voleb rozhodně nekandiduju proto, abych slibovala něco, o čem nevím, zda-li jsem schopna splnit. Záleží na zvolených zastupitelích, zda budeme mít stejné představy, co je pro lidi v obci důležité. Bylo by dobře, kdyby se obec "omladila" o nové rodiny s dětmi. Tak by se například plně využila moderně zařízená mateřská školka, která je díky personálu na velmi dobré úrovni a mohla by se rozvíjet celá řada dalších věcí, která je závislá na počtu stálých obyvatel.Zdeněk SKRBEK, 30 let, truhlář

Kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva jsem rozhodl, protože nejsem spokojen s tím, co se v Mlázovicích děje a nechci být jen ten, kdo z povzdálí kritizuje a druhým radí, co by měli a mohli udělat. Věcí, které jsou potřeba vylepšit je a bude pořád dost. Rozhodně mezi ně patří oprava a obnova zdevastovaných chodníků a některých silnic. Také je potřeba v nejlibžší době dotáhnout do konce realizaci dostupných stavebních parcel, aby se v Mlázovicích začalo konečně víc stavět a tím se zvýšil počet obyvatel. Obec by se tak mohla lépe a rychleji rozvíjet.Petr ČÍŽEK, 68 let, důchodce

Do Mlázovic jsem jezdil od svého dětství. Bohužel nevyšel můj záměr koupi domku v oce 1968 a tak jsem alespoň velmi často jezdíval na výlety a dovolenou a bral sebou své známé, abych jim ukázal krásné prostředí této obce, její parkovou úpravu, koupaliště, domy vyzdobené květinami i výbornou kuchyni zdejší restaurace. V roce 2001 se mi povedlo můj záměr přestěhování uskutečnit a mě se splnil velký sen. Bydlet v Mlázovicích. Bohužel musím konstatovat, že za pár let, co zde trvale žiji, se dojem celkového vzhledu obce, t.j. péče o veřejná prostranství, značně zhoršil. Také v zimním období je údržba veřejných komunikací naprosto nedostatečná. Dále mi vadí, že majitelé psů, v převážné většině, neuklízí exkrementy, přesto, že z vlastní zkušenosti vím, že to není žádný problém. Naopak, libí se mi rozšiřování sportovního areálu a jeho údržba, i když mám dojem, že mládež těchto prostranství moc nevyužívá. Stejně tak se mi libí snaha paní Brychové, která vede bezplatně 2x týdně rehabilitační cvičení pro ženy nebo možnost návštěv špičkově vybaveného fitcentra. Velmi oceňuji možnost nedělního fotbálku, pravidelné hraní volejbalu nebo program našeho kina. Myslím, že v Mlázovicích žije hodně vstřícných a hodných lidí a jako případný zastupitel bych velmi rád napomáhal rozvoji a péči o naši krásnou vesničku.
Iva LETOŠNÍKOVÁ, 24 let, asistentka jednatele

V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva bych chtěla říci, že si vážím všech kandidátů na volebním hlasovacím lístku, protože mají snahu pro Mlázovice něco udělat a to je i v mém zájmu. Pevně doufám, že ať již bude zvolen kdokoliv, bude se podílet na tom, aby se naše obec nadále zvelebovala a rozvíjela. To jsou mé hlavní cíle a plány.Josef BEKERA, 41 let, soukromý podnikatel

Úpravy komunikací pro pěší
Deset let po položení plynovodu a telefoních kabelů si naši hlavně starší spoluobčané zaslouží rovné chodníky a snížení obrubníků u přechodů silničních komunikací.
Víceúčelové hřiště s úmělým povrchem, včetně prolejzaček pro nejmenší
viz. fotopříloha, umístění ovšem v areálu školky z důvodů většího využití a dozoru nad tímto zařízením, který konkrétně v příloze je za 2.mil.Kč, současně nízkonákladově přebudovat školu na ubytování a nabídnout sportovním oddílům k využití, zkvalitnit povrch travnatého hřště.
Kulturní, sportovní, vzdělávací-zájmové vyžití pro všechny věkové kategorie
Jelikož nejenom prací je člověk živ a píše se již rok 2006, měl by ho obklopovat životní standard. Podporovat veřejně prospěšné akce a zájmovou činnost. Každoročně uspořádat turnaj v minikopané, volejbalu, sportovní den jak ho již pamatuji i já-Horňáci vers. Dolňáci, dálkový pochod, včetně cyklistické trasy, předvánoční výstavu hraček, modelů a dalších zajímavých předmětů nejenom pro děti, ale širokou veřejnost
Úprava kolem pomníku padlých, včetně celého bezejmenného náměstí
Zastávku máme novou a bytelnější /snad vydrží/, takže by se mohla zpevnit komunikace nad pomníkem padlých, včetně cestiček kolem pomníku /položili za nás to nejcennější co měli/, zatravnit pískotravnaté cestičky kolem kašny a další náměty jsou vítány.
Čistá voda do koupaliště, ale i v koupališti
Pro vaši informaci uvádím, že Vojice, Konecchlumí a další dvě obce vlastní společně zakoupenou mobilní čističku vody, která řeší tento problém.
Odpovídající parkovací plochy pro os. automobily
Nejpalčivější tento problém je u bytovek, kde se parkuje na nezpevněných plochách. Bohužel pro normální fungování musí v současné době každá rodina vlastnit min. jeden osobní automobil a vesnice, či městys /jak, kdo chce/ by se měl-a přizpůsobit.
Nechci nikomu vnucovat líbivou komunální politiku, ale působit v zastupitelstvu je služba pro spoluobčany. Nesouhlasím tedy ani s názorem, že radní vládnou, ale jsou tam od toho, aby zpříjemňovali život většině přizpůsobivých spoluobčanů, jakožto pomáhat sociálně slabším, bezproblémovým lidem.
Jaroslav HRNČÍŘ, 56 let, revírník

Pokud budu zvolen do obecního zastupitelstva, bude mojí prioritou dobudování rekreačního areálu u koupaliště včetně využití pozemku v bývalé cihelně pro bytovou výstavbu. Dále se budu zabývat zefektivněnínm provozu v obecních lesích a účelnou údržbou veřejné zeleně. Ještě bych rád dodal, že v případě svého zvolení do zastupitelstva, nebudu usilovat o funkci starosty nebo místostarosty obce.
Pavel MACKŮ, 52 let, podnikatel (z důvodu hospitalizace v nemocnici předáno rodinou)

Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem nespokojen s dosavadním vedením obce a mám snahu tuto situaci zlepšit pro spokojenost co největšího počtu občanů. Co bych chtěl vylepšit a prosazovat?:
1) Větší rozvoj a podporu kultury v obci
2) Podporu ochotnického divadla v naší obci
3) Větší podporu dětí a mládeže
4) Podporu a rozvoj naší obce
Ing. Irena FIŠEROVÁ, 51 let, podnikatelka

Redakce Mlázovického zpravodaje i mnozí občané se mě dotazují, proč jsem měla tak vysokou absenci na zasedáních zastupitelstva a jakým způsobem chci, v případě volebního úspěchu, pokračovat dále. Ve zpravodaji jsem dostala prostor čtyř vět, což jsem odmítla. Moje neúčasti v zastupitelstvu byly způsobeny opravdu prací. Vzhledem k tomu, jaká situace nastala již po prvních schůzích zastupitelstva, jsem neměla chuť ani potřebu se do jakýchkoliv aktivit zapojovat. Zastupitelé by měli postupovat, pokud se na něčem usnesou, jednotně. V zásadních otázkách se radit společně a ne jen v kruhu několika vyvolených. Jednou byl starosta zvolen většinou hlasů a to měli respektovat všichni členové a ne se jej snažit neustále napadat a hledat chyby, které kdy mohl udělat. V případě, že bych byla znovu zvolena do zastupitelstva, rodina by převzala některé moje pracovní závazky, abych se mohla více věnovat práci v obci. Pokud by ale v zastupitelstvu nastala opět atmosféra nedůvěry a osobní nevraživosti, okamžitě bych svoji činnost ukončila.
Gabriela ČAPOUNOVÁ, 32 let, sociální pracovnice

Vážení spoluobčané, rozhodla jsem se kandidovat do obecního zastupitelstva a tak je jistě na místě informovat vás, co vlastně zamýšlím. Tuto příležitost vnímám jako možnost přímého vlivu na běh věcí v obci ve které žiji, koneckonců kandidovat mohl každý (věkově či právně způsobilý) občan. Co se týká mého programu, smím-li to tak nazvat, zajímá mne otázka "kultury života" - pro spokojený život "dnešního člověka" nepostradatelná - to jest kulturní dění obce a její životní prostředí. Píši "její", ale je to "naše" životní prostředí, naše kulturní projevy v naší "vesnici" Společenství se od věků posuzovalo a posuzuje podle kulturního dění projevů, který jde ruku v ruce i se schopností harmonického vztahu k přírodě, zemi ...... Mlázovice nejsou malé v možnostech projevit SE, oslovit vícero věkových skupin v četnějších akcích ať už čistě zábavných, společenských, sportovních či "vzdělávacích", ty mi tu upřímně chybí asi nejvíc. Proč nezapojit spolupráci mezi mlázováky a obyvateli domova důchodců. Například mnozí ani netuší o šikovnosti některých z nich ani o přínosu, který skutečně dávají, ke zviditelnění naší obce "v dobrém světle". Co je ale neméně důležité je i potřeba péče o naše prostředí v němž žijeme. Přinejmenším zřízení kontejnerů na tříděný odpad, osvěta mládeže - už od nejmenších - formou kroužků či konkrétně zaměřených "pořadů". Koho jiného navést na správnou cestu než-li právě naše děti - vrátit jim vztah k úctě člověka k člověku, k přírodě, dát jim možnost: zasaď si svůj keříček a dívej se jak roste on i ty.... Vždyť i ony chtějí být spolutvůrci. Z vlastní zkušenosti vím, že to tak funguje. Vážíme se toho, co stojí naše úsilí - obvykle! Taková je teda má "představa", co by se dalo či nedalo uskutečnit. Pravdou však stále zůstává skutečnost, že je důležitá spolupráce se všemi, ať už zastupitel se zastupitelem tak i občan s obcí ..... je krásné mít představu jak by co mohlo být, ale bez podpory je téměř neuskutečnitelná - nedá se vést dialog formou monologu.

Lucie CIKRYTOVÁ, 26 let, referent změnové služby

Proč jsem se rozhodla kandidovat? Nespokojenost s dosavadní obecní politikou, která je pro občany Mlázovic velmi neprůhledná. Co bych chtěla vylepšit a prosazovat?:
1) Podpora především místních firem a živnostníků při udělování obecních zakázek.
2) Dokončit přípravu stavebních parcel a nabídnout je občanům k prodeji.
3) Podpora a rozvoj kultury v obci (divadlo, besídky pro děti, zábavné akce).
4) Zpřístupnění mlázovské obecní politiky občanům + možnost jejich projevu názoru při rozhodování o zásadních obecních záležitostech.
5) Údržba obecních bytů a jejich okolí (výměna oken v obecní bytovce, řešení parkovacích míst a zvelebení okolí bytovky, zprůhlednit přidělování obecních bytů).
Luboš ČEŠÍK, 41 let, truhlář

Tento kandidát nevyužil možnost vyjádřit před volbami své názory.
Věra TURKOVÁ, 54 let, uklízečka

Tento kandidát nevyužil možnost vyjádřit před volbami své názory.Jiří KUTNAR, 28 let, pracovník rostlinné výroby

Tento kandidát nevyužil možnost vyjádřit před volbami své názory.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!