Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Kandidáti voleb do zastupitelstva se představují, I. část

14. 10. 2006

Chcete vědět, proč jdou do nadcházejích obecních voleb jednotliví kandidáti? Jaké záměry chtějí v zastupitelstvu prosazovat, co změnit? Podívejte se, zda-li si zaslouží váš hlas.

Naše redakce se rozhodla dát všem kandidátům voleb do zastupitelstva obce prostor pro zveřejnění svých názorů a myšlenek, kterými chtějí přesvědčit voliče, že právě oni jsou ti praví budoucí zastupitelé. Chceme všem objektivně nabídnout prostor ke své prezentaci. Tato možnost byla dána všem 23 kandidátům. Pokud zde něčí příspěvek nenacházíte, kandidát se rozhodl ji nevyužít. Příspěvky nejsou nijak upravovány (prostorově, jazykově a ni gramaticky). Jejich pořadí je náhodné, kvůli objemu je článek rozdělen na dvě části.Ing. Aleš KODYDEK, 41 let, úředník

Jistě se někteří ptáte, proč opět kandiduji do obecního zastupitelstva v Mlázovicích. Předně proto, že se zajímám o dění v naší obci, není mi lhostejné, co se zde děje, vytváří nového, ale na druhou stranu i to, co se nepovede. Je spousta věcí, které by bylo dobré zlepšit, spousta věcí, které se povedly dotáhnout do konce v minulém volebním období, ale i spousta věcí a práce, které jsou rozdělané, rozjednané a je potřeba je dotáhnout, dopracovat a hlavně i dofinancovat. Vzhledem k tomu, že mám o většině těchto věcí přehled a zúčastňoval jsem se jejich přípravy, mám zájem, aby tyto byly dořešeny a užitek z nich měla celá obec. Jedná se především o získání dotací a posílení obecní pokladny, dotažení změny územního plánu, příprava parcel pro rodinnou výstavbu, dokončení projektu infrastruktury a její započetí a zafinancování. To je jen výsek z množství práce , kde si myslím, že bych mohl pomoci. Proto se ucházím o místo v obecním zastupitelstvu. Chtěl bych, aby celé zastupitelstvo byl tým lidí, kteří tahnou za jeden provaz a tak dokáží spoustu věcí.


Josef HERBRYCH, 55 let, vedoucí skladu ricin. hospodářství

Jmenuji se Josef Herbrych, narozen 1. ledna 1951. Vzhledem k tomu, že se mohu již považovat za starousedlíka, jsem se proto rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva. Již při obcházení obyvatel s registrační listinou jsem od mnohých slyšel, že jsem se voleb měl zúčastnit již dávno. Snad proto, že v této hezké obci žiji od narození, bych měl vědět, co je zde potřeba zlepšovat, případně upravovat. A jelikož žiji na "hořením konci" (jak se tady traduje), začnu odtud. Jak zajistě víte, právě na tomto konci se nachází pěkné koupaliště, které nám může závidět leckteré okolní městečko nebo obec, protože oni ho zkrátka nemají. A právě zde je to, co mě na koupališti trápí - při větším dešti je zaneseno bahnem a zrovna v období letní sezony je to najmarkantnější. Stálo by proto za to, aby se prohlédla trasa potrubí směrem od bývalých lázní (pravděpodobně neutěsnění spojů trubek) a vedení se znovu položilo, neboť odtud je asi největší pravděpodobnost znečištění. Další problém je, že koupaliště není oploceno (v minulosti již bylo) a tudíž není možné vybírat vstupné. Z těchto peněz by se daly nakoupit různé chemické prostředky na úpravu vody, případně na vylepšení prostředí okolo koupaliště. Když se odtud přesunu na západ, není mi lhostejno, jak vypadá hlavní silnice v době žní (to platí i pro "dolení konec" Mlázovic). Člověk si zde připadá jak na strništi - všude samá sláma. Jistě by stálo za úvahu, zda by místní zemědělská akciová společnost nemohla finančně přispívat na úklid po žních, případně uklidit vlastními silami. Nyní se po svém putování Mlázovicemi přesunu na náměstí, kterým se můžeme směle řadit mezi městyse (což Mlázovice také dříve byly). Není to tak dlouho, co se s velkou slávou otevírala nově zrekonstruovaná kašna (přibyly nové vodotrysky, osvětlení ze dna kašny a pískovcová plastika od akademického sochaře p. Korce)). Jak je tedy možné, že skoro po celý rok není kašna v provozu? Dal by se zajisté zlepšit i vzhled samotného náměstí, zvláště v současné době, kdy sem skoro po celý rok jezdí zájezdy z různých koutů republiky na předváděcí akce firem (úprava prostředí kolem pomníku Padlých), velmi zchátralá jednopatrová budova proti poště, rohová budova pod samoobsluhou pražského majitele, úprava cestiček v parku, více laviček k posezení). Z náměstí se nyní přesunu na "dolení konec". Zde je již delší dobu v provozu sběrný dvůr, kam se naučila s odpadem chodit již většina místních obyvatel. Zde by stálo za to ještě zřídit kontejner na zahradní odpad i za cenu mírného poplatku (jak to mají například v Dobšicích na Poděbradsku), čímž by se předešlo jeho pálení na zahrádkách a současné znečišťování ovzduší (a také sousedů kouřem). Moje cesta obcí je zakončena u místního hřbitova. Zde je sice umístěn kontejner na hřbitovní odpad, ale co se v něm najde, to až zůstává rozum stát. Možná by zde stačilo kontejner oplotit a hřbitovní odpad do něho přes zeď v místě, kde není žádný hrob a které by se pro tento účel patřičně upravilo. Nu a nakonec ještě poznámka k rozmístěným značkám po Mlázovicích. Někde jsou docela zbytečné a někde schází.Martin VÁGENKNECHT, 25 let, lakýrník

V naší obci jsem prožil větší část svého dosavadního života a nikdy mi nebylo lhostejné zdejší veřejné dění. Proto se tak zajímám o historii Mlázovic, rodů zde žijících, domů a dalších. Velmi rád píšu hasičskou i obecní kroniku. Pokud mohu, tak pro dobrou věc Mlázovic vynaložím veškeré své úsilí.Tomáš KOMÁREK, 30 let, ředitel GSM servisu

Před volbami je velice moderní slibovat voličům všechno možné i nemožné. To, že se po volbách sliby neplní už nikoho netrápí. K takovým pochybným krokům se snižovat nechci. Je velmi obtížné říkat konkrétní plány, protože bez podrobné znalosti financování obce to nelze seriózně říci. Nemám žádné přehnané představy o vzdálených projektech, jde především o zachování řádného a solidního fungování obce a přijmutí opatření, která zajistí její budoucí rozvoj. Mezi tyto samozřejmosti patří zachování Mateřské školky, pošty, zubní i praktické ordinace, dopravní obslužnosti obce, podpory podnikatelské činnosti, včetně zachování Zemědělské a.s. Mlázovice, snaha o získání maxima dotací z grantů EU. Myslím si, že je velmi důležité vyřešit rychle výstavbu nových bytů a rodinných domů, protože jen tak budou v Mlázovicích bydlet mladé rodiny, které potřebuje nutně každá vesnice k životu. Oblastí, jenž si rovněž zaslouží výraznou pozornost, je řádná péče o obecní majetek a její finance. Zvláštní kapitolou je podpora kultury a sportu, což jsou oblasti, ve kterých jsem se již dříve výrazně angažoval (dřívější působení ve volejbalu, tvorba www stránek obce, kino apod.). Určitě bych prosazoval i větší informovanost občanů, aby věděli, co bylo zastupiteli projednáno, kdy, proč a jak, jaké mohou žádat obecní výhody. Totéž platí i pro výběrová řízení na zakázky financované z obecního rozpočtu. Fámy, plynoucí z nepřesných informací, rozhodně ničemu nepomohou, podobně, jako zastupitelstvo, které netáhne za jeden provaz. Především bych se však chtěl chovat, v případě svého zvolení tak, jako doposud. Říkat lidem věci popravdě a narovinu, snažit se pomáhat. Pokud bych byl do zastupitelstva zvolen, dělal bych vše proto, abych se po skončení volebního období, mohl podívat každému zpříma do očí.
Iva KUBÍČKOVÁ, 41 let, skladnice

Jelikož jsem v minulém volbním období pracovala v zastupitelstvu, poznala jsem, že vše nejde tak, jak bychom si asi všichni představovali. Problémů k řešení je mnohem více, než v minulých letech. Chátrajících budov, interiérů a ploch k údržbě a opravě, má naše obec také až dost. Je to vše o penězích a ne malých. Proto některé plány které jsme na začátku měli, bohužel musely do pozadí a neuskutečnily se. I když to nadále nebude jednoduché a není možné zavděčit se představě všech lidí, přesto bych chtěla pokračovat v započatém. Narodila jsem se a žiji v této obci a není mi lhostejné, jak se to bude nadále vyvíjet.
Libor ŠIMŮNEK, 35 let, údržbář OÚ

Milí spoluobčané a návštěvníci internetových stránek. Dostal jsem otázku, co bych dělal, kdybych se dostal do zastupitelstva obce Mlázovice. Abych pravdu řekl, první co mě napadlo, je že: ,,Snížím daně a zruším zákaz zpěvu.“ To asi ne, ale teď vážně. Jako kandidát do voleb, jsem se přihlásil proto, abych mohl ještě více pomoci obci. Nechci ani nemohu býti starostou, protože chci nadále vykonávat své zaměstnání u obce. Myslím, že tím ji rozhodně pomohu více. Vím, že práce starosty, ale i zaměstnance obce je nevděčná, každému se člověk zavděčit prostě nemůže. I když mám někdy sto chutí se vším seknout a jít jinam, zatím zůstávám a chci pomoci. Co bych rád podporoval jako zastupitel? Především školku, její provoz, údržbu a další rozvoj. Nerad bych, aby v budoucnu dopadla jako základní škola, protože bez školky by došlo k vylidnění obce. Dále bych podporoval údržbu zeleně a pořádku v obci. Především bych se snažil, aby se stále třídil odpad. Způsob sběru starého papíru, železa, PET lahví i nebezpečného odpadu se osvědčil, sběr skla je potřeba přemístit do kontejneru na sběrný dvůr. Zde je nutná větší spolupráce občanů, aby respektovali provozní dobu sběrného dvora, popřípadě se se mnou domluvili na jiném termínu. Není možné, každý den po někom uklízet před vraty. Takto vynaložený čas, bych mohl využít mnohem lépe. Čistota v obci by se samozřejmě také dala zlepšit, ale nezáleží pouze na mě, ale i na kvalitě používané techniky, která ať chci nebo nechci dosluhuje. Když nebudu zvolen, svět se nezboří, neprahnu po funkci. Doufám ale, že nové zastupitelstvo se mnou bude spolupracovat, aby neschválili něco, co při mé práci není časově nebo technicky možné, nekoupili něco, co nevyužiji…..Nejsem velký spisovatel, raději za sebou vidím konkrétní vykonanou práci. Jako zastupitel nebo řadový občan se těším na spolupráci.
Miloš MALINA, 34 let, přijímací technik

Hlavním důvodem mojí kandidatury do obecního zastupitelstva je neutěšený stav komunikace mezi lidmi z vesnice a Obecním úřadem, v některých případech. Hlavním úkolem nových zastupitelů bude udržet stávající chod vesnice, v rámci dotací, bez většího zadlužení. Důležitým faktorem rozvoje bude i případná realizace nových parcel pro výstavbu rodinných domků. Tím by se docílilo přílivu nových lidí do Mlázovic.
Eva ŠÍDLOVÁ, 54 let, úřednice

Dříve než odpovím na položenou otázku, věnuji pár vět současnému , doznívajícímu období. Myslím, že jsem v rámci svého postu neuvolněné místostarostky rozpochodovala řadu akcí, o čemž svědčí výčet realizací (+ dotací) posledního volebního období oproti předchozímu. Mrzí mě laxní přístup k práci téměř poloviny současného dosluhujícího zastupitelstva - tj. jedinci, kteří pasivně odseděli schůzi, nebo na některé vůbec nepřišli, a za celé volební období se nepodíleli na žádné práci. To je varující. Nepochopila jsem, proč vůbec kandidovali a skládali slib zastupitele a práci o pomoci obci. Čeho bych se vyvarovala? Lidí, na které není spolehnutí. Co se mi nepovedlo? Úmysl založit ženský klub a pokusit se stmelit ženy do zájmové skupiny. (Klub se sešel pouze 4x, od účastnic v počtu 9ti se smrštil na tři). Pochopila jsem, že při zaměstnání mimo obec a při plnění úkolů po zaměstnání ve funkci neuvolněné místostarostky obce nelze z nedostatku času při tak malém zájmu v záměru klubu pokračovat. Proč jsem se rozhodla kandidovat v následujících volbách? Protože z výčtu akcí, které jsou obsahem článku Mlázovického zpravodaje (tento vyjde v nejbližších dnech), kromě akcí zhotovených zůstávají naplnované akce a nebo akce "těsně před zahájením" a na jejich realizaci se chci podílet. Myslím si, že znalosti ze zaměstnání, týkající se dokladování žádostí obce o dotace od poskytovatelů přinesly své "ovoce". O tom svědčí výčet akcí uváděných právě ve Zpravodaji. A co chci vylepšit a prosazovat? Vše, co bude prospěšné pro vylepšení vzhledu obce z oblasti investičního charakteru, a také sféru společensko-zájmovou. A v naší obci ke zlepšování je věcí stále dost. To víme ostatně všichni.
Zdenka RECHCÍGLOVÁ, 52 LET, soukromá podnikatelka

Všichni víme, jaké byly ty čtyři roky zpátky. Myslím si, že práce, kterou jsme všichni odvedli, byla v mezích našich možností a také financí OÚ. Když porovnávám minulá zastupitelstva, musím říci, že na nich byla trochu jiná atmosféra. Mnohem lepší. Bude to třeba dobou (nebo lidma?), ale v pozadí jednání jsem občas cítila podezírání nebo zášť. Ale ani přílišná sebechvála není dobrá, to musí cítit každý sám, jak to bylo. Staré dobré rčení praví, že na světě není člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. Nebo že nikdo není dokonalý na 100%. Pokud chce někdo šlapat na vrchol po zádech jiných, je to smutné a spolupráce s ním pak nestojí za nic. Já vám pane starosto děkuji, za ta léta, která jste se snažil dělat něco pro lidi (a lidé to nejlépe zhodnotí sami, nedají si něco nakukat od druhých). Děkuji také všem, kteří vesnici nějak pomohli a byla bych ráda, kdyby noví zastupitelé byli rozvážní, spolehliví, ale i lidští, ve svém rozhodování. Ráda bych se také vyjádřila k situaci kolem sálu a restaurace. Sál, jakož i celá budova Radnice, má za sebou 30 let od rekonstrukce. Všichni víme, že nic netrvá věčně - investování v dnešní době je nutností. Povedly se nám nové WC, za které slyším od návštěvníků chválu. Je třeba nutně pokračovat - stropem (ten je již v plánu), ale i výměnou židlí, stolů, záclon, oken, podlahy. To vše jsou nemalé sumy a mi bychom se měli snažit si na to alespoň trochu vydělat. Iniciativa místních od malých, mladých, středního věku, ale i důchodců byla, je a bude vždy velice vítána. Nebojte se, přijďte, napiště, třeba i bez jména do obálky, nápad a s tím již lze pracovat a přemýšlet. Nejsem zastáncem anonymů (viz. některé příspěvky objevující se na internetu), ale i slušní lidé se někdy stydí nebo bojí na veřejnosti něco navrhnout. Pokud jde o nás, jako Restauraci Radnice, jsme zatím jediní, kteří cizími akcemi (autobusy, schůze, přednášky, firemní akce, apod.) zajišťují příjem do pokladny Osvětové besedy, formou vybraného nájemného. Místní akce zde mají slevu a myslím si, že vyjma myslivců a hasičů se svými plesy a naší Štěpánské zábavy, jsou mínusové. Akce ANO!!!!, ale dejme se konečně dohromady jako v okolních vesnicích a když někdo něco již uspořádá, tak přijďme. Omlaďme trochu Osvětovou besedu a třeba anketou můžeme zjistit, co komu ve vesnici chybí. Vím, že všecno je dnes o penězích, ale i s málem jde lecos dělat, jen když je chuť. Pokud jde o naší restauraci, byli jsme vždy vstřícní a opět budeme, aby akce byly dobře zajištěny občerstvením. Ani odcházející zastupitelé nebyli nikdy proti akcím, jak sportovním či kulturním a vždy, dle žádosti o finance, reagovali kladně. Děkuji všem předem za případné náměty a nápady a těším se na další spolupráci s lidmi, kteří chtějí něco zlepšit nebo uspořádat v naší obci.
Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!