Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Dům č.p. 12 půjde k zemi

16. 02. 2022

Demolice byla zvolena kvůli havarijnímu stavu objektu a neekonomičnosti jakékoliv opravy.

Rozhodnutí o likvidaci domu č.p. 12 na náměstí není zbrklé ani neopodstatněné. Další osud stavby řešili zastupitelé více než dva roky. Dům shlédli dva odborní znalci a i oni doporučili jeho odstranění namísto opravy. Jakákoliv rekonstrukce je oproti novostavbě neekonomická a skrývá řadu dalších rizik.

I když se to na první pohled nezdá, dům je v silně havarijním stavu. Nejhorší je špatná statika části základů stěn vnitrobloku a některých vnitřních nosných stěn, která ohrožuje prakticky celou stavbu. Její sanace je sice teoreticky možná (aplikací speciálních základových pilotů), ale finančně je neúnosná. Navíc, její výsledek je nejistý, protože nelze předem s jistotou říci, jaké je na místě podloží a jaké konkrétní řešení by bylo účinné.

K tomu je třeba přidat zcela shnilou střešní vazbu a krov, dožilé střešní šablony. Uhnilé patky měkkých stropů, obrovské problémy se zemní vlhkostí, která zasahuje prakticky celé přízemí až do výšky stropů a problémy s uvolněnými střešními římsami. Samozřejmě jsou nefunkční veškeré inženýrské sítě, jsou silně poškozené omítky, podlahy, okna, dveře. Rozpadlý je septik a kanalizační přípojka. Prakticky vše, co lze vidět, je k odstranění.

Velmi problematická je také vnitřní dispozice domu. Díky několika přístavbám a přestavbám v minulosti, vzniklo uvnitř objektu několik velkých prostor, ve kterých není denní světlo.

Posuzovány byly dvě varianty. Demolice domu a následná výstavba nového domu (např. bytového) nebo jeho rekonstrukce na byty. Dle znaleckých posudků jsou obě varianty cenově srovnatelné, navíc u novostavby není třeba řešit žádné kompromisy. Nový dům je nízkoenergetický, s velkým množstvím denního světla, se správnou orientací stran, odsazený dále od frekventované silnice, s pořádnou statikou, bez kompromisů. A také s předem jasnými náklady, což u rozsáhlé rekonstrukce nikdy předem nelze přesně stanovit.

Proto zastupitelé, po dlouhé úvaze, rekonstrukci domu zavrhli. Nemá vlastně v žádné době, za žádných okolností, bez ohledu na jakékoliv budoucí využití domu, smysl. Po tomto rozhodnutí se řešilo, zda-li dům ponechat na místě v současném stavu, aby se nenarušil vzhled náměstí, až do doby případné nové stavby nebo jej odstranit již nyní. Vzhledem k mnoha nebezpečím, kterými dům ohrožuje okolí (shnilá vazba a střecha, uvolněné šablony, shnilé rámy oken a vypadávající sklo, uvolněné fasádní římsy, uvolněné sněholamy, apod.), padlo rozhodnutí na jeho okamžitou demolici.

Uvolněné místo bude zatravněno a stane se součástí parkových ploch na náměstí. Pro obec bude sloužit jako územní rezerva do budoucna. Pro případ výstavby bytového domu, domu s občanskou vybaveností nebo jiné potřebné stavby. Ale až v době, kdy tuto potřebu obec bude mít anebo, kdy budou výhodné dotační podmínky pro nějakou ze staveb. Nyní není pro malé obce žádný vhodný dotační titul, který by situaci řešil. A nutno podotknout, že ani v minulých letech tomu tak nebylo. Stát sice vypisuje různé dotace např. na bydlení, ale vždy je v tom nějaký háček.

Protože vedení obce nechtělo riskovat zdraví lidí, kteří se kolem domu č.p.12 pohybují a jeho další využití nepřipadá v úvahu, bylo jednoznačně rozhodnuto o jeho demolici. Vlastně ani jiné rozumné řešení neexistuje. Proluka, která se po demolici objeví, sice částečně naruší vzhled jižní části náměstí, ale bude to v dané situaci „nejmenší zlo“. Dům by měl být odstraněn v prvním pololetí roku 2022.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!