Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Dokončena rekonstrukce silnice Na Tvrzi

26. 12. 2006

Počátkem prosince byly dokončeny veškeré práce na generální rekonstrukci ulice Na Tvrzi. Obyvatelé mají k dispozici novou silnici, chodníky, i část odvodňovacího systému. Tento projekt vznikl za podpory Královehradeckého kraje.

Ulice Na Tvrzi, která vede ke kostelu, patřila dlouhodobě k nejhorším komunikacím v Mlázovicích. Obrovské výmoly, nespojitý materiál, propadlé chodníky, nefunkční odvodňovací systém. To jsou jen některé z mnoha nepěkností, kterým byli vystaveni všichni návštěvníci mlázovického kostela a především občané žijící v této části obce. Na stavu komunikace se podepsala výměna vodovodního řádu, pokládka telefonního vedení, plynofikace,  ukládání zemního elektrického vedení, oprava rozvodů obecního rozhlasu a veřejného osvětlení. Řadu let byla plánována rekonstrukce, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků se neustále odkládala. V letošním roce byla naplánována generální oprava, společně s částí nezpevněné komunikace kolem pomníku na Náměstí. Na celou akci byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje.

Obec sice dotaci obdržela, ale v redukované výši, proto zastupitelé rozhodli, že bude opravena pouze ulice Na tvrzi. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Silnice Jičín. V průběhu měsíce října a listopadu byly  položeny nové obrubníky, přeložen chodník vedle nákupního střediska, vybudován nový chodník se zámkovou dlažbou od náměstí až ke kostelu, vybudovány nové odtokové kanály a položen nový asfaltový koberec.

Kompletní rekonstrukce stála 430.000 Kč. Akce byla prováděna s podporou grantu Královehradeckého kraje (Programu obnovy venkova), ve výši 124.599 Kč. Zbytek hradila obec ze svého rozpočtu. Dále byly s provádějící firmou dohodnuty vícepráce (o 70m2 větší asfaltová plocha, oprava původního odvodňovacího žlabu, nové kanalizační šachty a úprava vjezdů do domů a objektů). Tyto vícepráce byly vyčísleny na 100.000 Kč. Z důvodu prodlení stavebních prací bylo však s dodavatelem domluveno provedení bez navýšení rozpočtu, jako sankce za nedodržení smluvního termínu dokončení díla.

Tento projekt vznikl za podpory Královehradeckého kraje.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!