Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Čtvrť „V Rybníčkách“ je lépe chráněna před vodou

20. 05. 2020

Přírodě blízké řešení by mělo zmírnit problémy s vytopenými objekty.

Při každém větším dešti obyvatelé ulice „V Rybníčkách“ s obavami hleděli z oken, zda-li se opět přižene z okolních polí voda a vyplaví jejich sklepy. Tento obvyklý scénář nastával pravidelně při přívalových srážkách nebo jarním tání sněhu. Po bleskové povodni následoval zásah místních hasičů a několikadenní úklid a dezinfekce.

Proč k tomu docházelo? Hlavním problémem bylo nevhodné umístění bytového domu č.p. 228 při jeho stavbě koncem osmdesátých let. Stavitelé ho postavili do míst, kudy po staletí odtékala voda z velkého prostoru. K tomu se ještě postupně přidávaly extrémy počasí, kůrovcová kalamita a odlesnění hřebenu nad poli a občas také ne zrovna protierozně vhodná plodina osetá na přilehlém poli.

Problémy obyvatele trápily čím dál více, občas někdo navrhl nějaké dílčí řešení, ale nic se neuskutečnilo. Když na území městečka probíhaly před časem Komplexní pozemkové úpravy, byla snaha obce i státu vytvořit takové vlastnické poměry k přilehlým pozemkům, aby bylo možné vybudovat vhodné protierozní stavby. Vzhledem k neochotě některých vlastníků se to podařilo jen částečně. Nad postiženou bytovkou byl vyčleněn pozemek o rozloze půl hektaru, který nově patří obci.

Městečko poté chtělo, ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, zahájit v této lokalitě realizaci protierozních opatření, ale nedostatek státních financí další plány zhatil. Proto zastupitelé konzultovali stav s několika odborníky. Navržena byla dvě opatření. Tím zásadním by byla výstavba suchého poldru. Ta by definitivně vyřešila problémy s vytopením několika objektů. Jednalo by se ovšem o zásadní zásah do krajiny, investice by přesáhla 5 milionů korun, což je částka, kterou obec nemůže bez zásadní dotace zaplatit. Vybudované zařízení by také zatěžovalo obecní rozpočet vysokými náklady na každoroční provozní údržbu.

Tím druhým, přírodě bližším a ekonomicky nenáročným, bylo zatravnění pozemku nad lokalitou a další drobné terénní úpravy, které umožní lepší vsak a usměrnění stékající vody. Proto došlo k dohodě se stávajícím hospodářem – ZAS Mlázovice a celý obecní pozemek byl oset travní směsí a stane se z něj trvalý travní porost v pásu širším než 50m. Ten bude mít mnohem vyšší absorpční schopnost než intenzivně obhospodařované plodiny. Situaci napomůže také nové rozdělení sousedního zemědělského pozemku a hustý pás, který zemědělci vysejí ještě v jeho horní části, podél cesty k Hájence. Vyšší efektivitu opatření by podpořilo zřízení systému záchytných tůní v místě toku bývalého potoku od „Žabky“, ale vlastník pozemku není ochoten žádná opatření akceptovat.

Další týdny a měsíce ukážou, jak se situace s povrchovými vodami v lokalitě zlepší. Městečko věří, že hlavní problémy budou výrazně zmírněny. Žádné opatření však není stoprocentní. Pokud došlo k výstavbě domů do přirozeného odtokového území, další problém nemůže nikdo vyloučit. V případě potřeby bude obec i nadále sledovat vhodné dotační tituly a bude-li to nezbytné, může v příštích letech zvažovat i realizaci složitějšího zásahu do krajiny.
 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!