Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Co se změnilo v Mlázovicích v roce 2011

30. 01. 2012

Rok 2011 je již minulostí. Jak se podařilo realizovat plány zastupitelů? Přinášíme souhrn důležitých událostí a změn, které v uplynulém roce proběhly v městečku.

I přes snižující se tok financí ze strany státu a na druhé straně zvyšující se povinnosti, které je třeba ze zákona vykonávat, podařilo se v loňském roce v Mlázovicích uskutečnit několik velmi důležitých projektů. Mezi nejvýznamnější lze jednoznačně zařadit rozsáhlou opravu střechy na kostele. Po několikaletých přípravách a díky dvěma dotacím, došlo k odstranění havarijního stavu krovu, krytiny a klempířských prvků. Společně s tím pokrývači provedli mnohé další dílčí opravy, které zajistí významné kulturní památce dlouhou životnost.

Mezi neméně důležité projekty patřila rekonstrukce a dostavba chodníku z náměstí směrem na Šárovcovu Lhotu.  Akce, která byla realizována díky finanční spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury, významně zvýšila bezpečnost chodců v městečku, a alespoň částečně splnila desítky let trvající plán na souvislý chodník vedoucí z obce na hřbitov. Druhá etapa dostavby by měla následovat v roce 2013.

Za zmínku stojí také vypracování projektové dokumentace na revitalizaci hřbitova, která z velké části zapracovala výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi občany. Koncem roku se započalo s kácením přestárlých tújí.  Celková obnova místa posledního odpočinku je postupně naplánována na tři roky.

Z dalších složitě připravovaných projektových žádostí o dotace v loňském roce, byla úspěšná žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvora, která byla podpořena ze Státního fondu životního prostředí a jejíž realizace je předpokládána v letošním roce. V lednu 2012 byla podána i Žádost o dotaci na 1. etapu opravy mlázovické tělocvičny nacházející se již delší dobu v havarijním stavu. O jejím úspěchu či neúspěchu se rozhodne během jara. I když zatím za těmito aktivitami není vidět nic hmatatelného, jejich příprava stála vedení Radnice stovky hodin času a nemalé finanční prostředky.

Z důvodů daňové optimalizace a možnosti rozvoje podnikatelských aktivit, založilo městečko společnost Mlázovické služby, s.r.o., která zároveň zakoupila nový moderní traktor. Jeho služby ve velké míře samozřejmě využívá i obec. 

Jaro roku 2011 bylo ve znamení zvýšené péče o zeleň. Po mnoha letech se tvarovacího řezu dočkala lipová alej ke hřbitovu, dosadila se alej K Obci, trvalkami osadil břeh u školky. Po atypické zimě bylo nutné také obnovit sesunutý břeh crossové dráhy u koupaliště. V průběhu jara byl zadlážděn poslední úsek chodníků kolem koupaliště. Pro efektivnější údržbu zelených ploch a hřbitova zakoupilo městečko novou sekačku na trávu.

Samostatnou kapitolou bylo zahájení digitalizace katastrální mapy obce. Vzhledem k důležitosti procesu a řadě problémů s tím spojených, informovalo městečko vlastníky nemovitostí o možných úskalích a svolalo mimořádnou schůzi na sál Radnice k tomuto tématu. Navíc nabídlo všem, kteří projevili zájem, možnost upřesnění hranic autorizovaným geodetem za velmi zvýhodněnou cenu. Tato měření probíhala, probíhají a dále budou pokračovat dle objednávek. Zároveň s tím jsou prováděna zaměřování obecních budov a pozemků.

V oblasti bytového fondu proběhla rekonstrukce dvou uvolněných obecních bytů. Provádělo se podřezání proti vlhkosti, rekonstrukce elektroinstalace, výměna podlahových krytin a další drobné úpravy. Dokončení rekonstrukce se po pěti letech dočkal obecní úřad (malování, lina, část nábytku), došlo i na již 5. etapu výměny oken na společensko - správním centru. Obnovena byla kulturní místnost, která slouží pro pravidelné rehabilitační cvičení žen a pohybové aktivity mladších dětí.

Změny se dotkly i příspěvkových organizací městysu. Sklady mateřské školy se odvlhčily sanačními omítkami, pořídilo se rovněž nové vybavení. Klienty domova důchodců potěšila obnovená koupelna s hydraulickou vanou a nový profesionální konvektomat v kuchyni.

Městečko opětovně obdrželo dotace na veřejně-prospěšné práce, proto prakticky celý rok pomáhali dva pracovníci při zvýšených údržbách budov a veřejných prostranství. Opravovaly se také chodníky, komunikace a několik havarijních bodů kanalizace. Koncem roku bylo nutné odstranit havárii septiku bytovek na Ohrádce a vyměnit 50m zborceného odtokového potrubí. Pár měsíců před tím provedlo městečko velkou opravu lapolu  u obecní hospody.

Obec úzce spolupracovala s místní školkou nejenom v investicích do vybavení, ale ve vzájemné spolupráci proběhlo několik akcí pro děti, které školka pořádala (maškarní, lampionový průvod, apod.). Městečko podporovalo kulturní život pořádáním řady dalších akcí nebo jejich podporou (kino, divadlo, knihovna, vítání občánků, čarodějnice, akce na koupališti, Slavnosti písní a tanců, rozsvěcení stromečku, vánoční výstava, dětský den, atd.). Stranou nezůstal ani sport. Kromě pravidelných a dlouhodobých sportovních aktivit obec podpořila pořadatele volejbalového a tenisového turnaje.

Jako každý rok, i v roce 2011, investovalo městečko nemalé prostředky do činnosti místního sboru dobrovolných hasičů. Ať již se jednalo o běžné provozní výdaje, nákup vybavení, opravy techniky či zvyšování kvalifikace hasičů.

Velmi bohatě se také rozvíjí spolupráce se ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohradě i podpora ordinací praktického a zubního lékaře. Bohužel, v Mlázovicích skončila bez náhrady dětská lékařka MUDr. Rybníčková, ovšem frekvence využití jejích služeb byla velmi malá.

Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu obce lze říci, že uplynulý rok 2011 byl velmi úspěšný. Zastupitelům se podařilo zrealizovat nejen naplánované akce, ale navíc i některé další. Městečko se snaží udržovat a zlepšovat podmínky pro život svých občanů a udržet maximální rozsah občanské vybavenosti v Mlázovicích, což je rok od roku náročnější.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!