Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Co přinesl městečku rok 2016

31. 01. 2017

Důležité investice naplánované v rozpočtu byly splněny. Radnice také připravila řadu projektů na příští léta.

Nejvíce času a energie věnovala obec v loňském roce přípravě nových akcí, u nichž bylo nebo bude žádáno o dotace z evropských fondů. I když zatím nic z této práce není navenek vidět, jedná se o obrovskou snahu získat velké peníze na nové hasičské auto, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rekonstrukci několika polních cest a další aktivity, které jsou nyní předmětem podpory EU. Pokud by se vše podařilo dotáhnout do konce, městečko by mohlo realizovat v následujících letech navíc, k běžným investicím, projekty za 25 milionů Kč, při nízké dvoumilionové spoluúčasti ze svého rozpočtu. Porovnáme-li to s tím, že roční nemandatorní (nepovinné) výdaje obce činí kolem 3 mil. Kč, je to obrovská částka, která výrazně ovlivní tvář městečka. K tomu je nutné připočítat další velké projekty za desítky milionů korun, které připravují energetici a další firmy v našem regionu. Některé i díky výrazné aktivitě místní samosprávy.

Samozřejmě, i Radnice si uvědomuje, že jsou potřebné v Mlázovicích další věci, ale vedení obce se zaměřilo nyní především na oblasti, z nichž lze čerpat mimořádné dotace. Buď se je pokusí získat na vyhlášená témata, nebo je nebude mít vůbec. Tato možnost je jednorázová a časově velmi omezená.

Velkou událostí roku 2016 byl křest knihy Martina Vágenknechta „Mlázovické domy a pohled do života v nich“. Dlouho očekávaný okamžik přilákal do jídelny Radnice obrovské množství zájemců o naši historii. Za necelé tři týdny byla publikace beznadějně vyprodána.

Po několika letech snažení se mlázovický kostel dočkal restaurování hlavních vitrážových oken. Díky dotaci Královéhradeckého kraje byla vyrobena nová dubová okna a restaurovány původní vitráže. Nová okna, tentokráte moderní plastová, byla osazena na celé budově zdravotního střediska na náměstí.

Městečko vyslyšelo přání široké veřejnosti a v závěru roku byly namontovány zbrusu nové hodiny na budovu Radnice. Po několikaleté odmlce je opět slyšet jejich odbíjení. Dokončeno bylo rovněž rozšíření chodníku v nejužší části Jičínské ulice, vyměněny všechny klempířské prvky na budově koupaliště a zbrusu nová je rovněž střecha na obecním skladu „Porážka“.

Velmi nákladnou a technicky obtížnou stavbu představovala rekonstrukce kanalizace v Kutnarově uličce před zbrojnicí. Špatný technický stav, největší průměr trubek v městečku a velmi stísněné podmínky, přiváděli pracovníky provádějící práce před obtížná rozhodnutí. Nakonec však bylo vše zdárně dokončeno a odpadní voda z obce již odtéká bez problémů.

Také v loňském roce se pokračovalo s postupnou modernizací místní mateřské školky. Vyměněna byla okna v technickém zázemí objektu a natřena střecha. V další příspěvkové organizaci obce – domově důchodců - došlo k vybudování nových vycházkových chodníčků a celkové úpravě venkovního prostranství.

Městečko i nadále investovalo do oprav vlastního bytového fondu. Postupnou rekonstrukcí prošly tři uvolněné byty.  Koncem roku bylo vysazeno 50 stromů podél obecních polních cest. Vrací se tím původní tvář okolní krajině.

V roce 2016 stát opětovně zahájil digitalizaci katastru. Městečko pokračovalo v zaměřování pozemků a nápravě zjištěných historických chyb v katastrální mapě. Pokračovaly výkupy zemědělských pozemků.

Rok 2016 znamenal velký zlom v místním hospodaření. Zemědělská akciová společnost Mlázovice změnila své vlastníky a krátce nato také celé vedení. Veřejnost s napětím očekává, jaký bude další vývoj v podniku, se kterým v minulosti spojily své životy mnohé rodiny z Mlázovic i širokého okolí.

Městečko v uplynulém roce opět výrazně podpořilo své neregistrované sportovce, stejně tak kulturní vyžití a různé dětské akce. O jejich pořádání se největší měrou zasloužili rodiče místních dětí.

Ne vše se však podařilo podle představ. Společnost ČEZ opětovně odložila kabelizaci dolní poloviny Mlázovic, prý bude provedeno určitě v roce 2018 (pokolikáté již?). Kvůli nedostatku času i financí městečko přesunulo zahájení oprav zdi kostela, která je v havarijním stavu. Po více než 20ti letech ukončilo provoz, k nelibosti mnoha občanů, nákupní středisko Karla Všetečky.

I přes některé špatné zprávy a dílčí neúspěchy, lze jednoznačně rok 2016 považovat pro Mlázovice za úspěšný. Obec realizovala nejdůležitější projekty a na příští období připravila mnoho dalších.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!