Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Co přinesl městečku rok 2013

04. 01. 2014

V Mlázovicích byla realizována řada potřebných projektů. Kvůli velké vodě v jarních měsících, která odhalila špatný stav některých potrubních vedení a vinou neplánovaných havárií, muselo být několik akcí odloženo. Přesto se občané dočkali mnohých vylepšení.

Již v jarních měsících pokračovala druhá etapa regenerace hřbitova. Pracovníci odborné firmy provedli podřezání kapličky proti zemní vlhkosti a dále bylo zdivo odizolováno od sousedního pole. Společně s provedenými terénními úpravami se konečně celému objektu ulevilo a nebude dále docházet k poškozování pískovců vlivem vzlínající vlhkosti i stékající vody z pole. Poté pokrývači opravili zvoničku i krov a vyměnili starou, nevzhlednou plechovou krytinu za tašky bobrovky, které se na stavbu z 19. století hodí rozhodně více. Namontovány byly také okapy, které do té doby chyběly a kvůli tomu dešťová voda silně narušila římsy i základy celé stavby. V květnu byla, rovněž díky dotaci z Lázeňského mikroregionu, obnovena zanedbaná „Boží muka“ uprostřed hřbitova. Rozsáhlá úprava místa posledního odpočinku bude dokončena v roce 2014.

Mlázovice vybudovaly nový obecní byt v prostorách bývalé ubytovny za hospodou a zrekonstruovaly další dva byty. Veškeré opravy obecního bytového fondu jsou investičně velmi náročné, ale stávající objekty a prostory je nutné rozumně využít, stejně tak je potřebné vyměnit dosluhující rozvody a technologie u prázdných bytových jednotek. Díky tomu může městečko nabídnout, poměrně početné skupině obyvatel, kvalitní bydlení za rozumnou cenu.

Po mnoha desetiletích se dočkal zásadní opravy přítok koupaliště, jehož havarijní stav každoročně zhoršoval podmínky pro provoz místní nádrže. V celé délce došlo k výměně rozpadlého a poškozeného potrubí, osazeny byly i revizní šachty pro snazší kontrolu a čištění. Také díky úpravě prameniště je nyní zajištěno dostatečné množství kvalitní a čisté vody na koupání.

Jedna z největších akcí roku se odehrála v mateřské škole. Po dlouhých přípravách proběhla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyňky. Vyměněny byly rozvody vody, odpady, topení, elektroinstalace, dále veškeré obklady a dlažby. Prostory jsou osazeny novou sanitou, novým nábytkem a dveřmi. Oproti původnímu plánu bylo nutné vyzdít nově několik příček, které neměly potřebné parametry pro rozvody či instalaci oken. Tento nečekaný přídavek akci citelně prodražil, ale bez něj by to nešlo.

Pokračovala také další etapa modernizace sálu Radnice, konkrétně prostor přilehlého baru. Obnoveny byly rozvody vody a odpady, elektrická instalace, osvětlení, dlažba a nábytek. Budova Radnice se dočkala nového nátěru střechy a říms, odstraněn byl poměrně závažný havarijní stav. Další havárií bylo silné poškození kanalizačního řádu v ulici Na Tvrzi. I přes silné mrazy musela provést odborná firma pokládku nového úseku a připojení přilehlých budov.

Zázemí obce dostalo do vínku zbrusu nový přístřešek pro techniku. Nyní již neprší na traktorový vlek, výsuvný žebřík, kontejnerový nosič ani další pomocníky.

V rámci rozšiřování a úprav zeleně, zahradníci vysázeli nové stromy, keře a trvalky kolem pískovcového kříže naproti hasičské zbrojnici. V lokalitě tím vzniklo další využívané odpočinkové místo.

Městečko v roce 2013 opět silně podpořilo místní hasiče. Kromě úhrady běžných provozních nákladů, přispělo na pořízení nového vybavení, vzdělávání členů i připomenutí výročí 110. let založení sboru. Oslavy byly rozpočtově skromné, ale pro oko diváka velmi atraktivní a vysloužily si pochvalu mnoha přítomných hostů. Hasiči také získali důležitou státní dotaci na nákup technického vybavení. Mohlo dojít k dalšímu zvýšení materiálního zázemí nutného pro kvalitní činnost a profesionální zásahy.

V uplynulém roce se činila i dceřiná společnost Mlázovické služby, s.r.o.. Podařilo se jí získat velmi důležitou dotaci na pořízení kontejnerového nosiče, který zefektivňuje a zlevňuje odpadové hospodářství a dopravní činnosti. Společnost také koupila od obce dům č.p. 75 v Přádově ulici a bude jej ze svého zisku postupně opravovat, čímž uleví obecnímu rozpočtu. V letošním roce již došlo k odstranění staré stodoly, opravám střešní konstrukce a podřezání proti vlhkosti. Mlázovické služby nezahálely ani v lese, kde kromě běžných lesnických činností byly také upraveny některé cesty.

Městečko v průběhu celého roku finančně i organizačně připravovalo největší projekt příští sezóny – „Energetické úspory domova důchodců“. Uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele, dokončila projektová dokumentace a vyřídila veškerá povolení úřadů, včetně stavebního.

Rovněž probíhal proces Komplexních pozemkových úprav. V rámci něj se změnila velká část obecní hranice se čtyřmi sousedními katastry, proběhl bezpočet geodetických měření, byl schválen Plán společných zařízení, revidovány půdní bonity, vyvoláno mnoho dodatečných dědických řízení a odstraněna řada „historických“ chyb. Pokračovalo také geodetické zaměřování zastavěných částí obce, které si objednali vlastníci nemovitostí jako obranu před nesmyslnou digitalizací katastrální mapy. Na základě rozdílů zjištěných při měřeních, byly uzavřeny desítky smluv o prodeji pozemků, jak mezi obcí a soukromými vlastníky, tak mezi sousedy navzájem. Zároveň byla prováděna pasportizace staveb a odstraněna řada chyb v katastru nemovitostí. Veškeré tyto kroky koordinoval a občanům pomáhal Obecní úřad.

Mlázovice sice v červnu unikly o fous velké vodě, ale vydatný objem srážek ukázal řadu kritických míst, kde voda napáchala nebo mohla napáchat škody. Na základě těchto zkušeností byly provedeny úpravy drenáží v okolí koupaliště, kompletně vybudován systém odvádění povrchové vody z areálu Cihelna a na několika místech provedeny opravy kanalizace. Cenné místní informace o chování vodního živlu nechala obec zapracovat do Plánu společných zařízení, v rámci projektovaných pozemkových úprav. Při jeho realizaci by mělo v budoucnu dojít k výrazné eliminaci rizik spojených s přívalovými dešti.

Kvůli platné a zpřísňující se legislativě, městečko požádalo o důležité prodloužení Povolení k vypouštění vod z kanalizace do vodního toku, Povolení Krajského úřadu k provozu veřejné kanalizace a také zpracovalo nový Kanalizační řád. Dále byla uzavřena smlouva o odborném dozoru při provozování obecní kanalizace. I když se většina těchto úkonů odehrává „pouze na papíře“, jsou pro městečko životně důležité. Jednak mu šetří nemalé finanční prostředky, nebrzdí další rozvoj území a v neposlední řadě umožňují legální provozování kanalizace vlastním silami, což každé domácnosti v Mlázovicích šetří několik tisícovek ročně a řadu dalších starostí.

Na přelomu loňského roku spustilo městečko nové internetové stránky. Již tak populární a hojně navštěvovaný web se ještě zatraktivnil, přibyly nové funkce, ale především stále přináší všem návštěvníkům aktuální, zajímavé a důležité informace o dění v městečku. Kvůli ukončení programové podpory starého účetního systému, musela obec neplánovaně pořídit nové účetnictví a další systémové moduly, což znamenalo velkou finanční i časovou zátěž.

Mezi příznivé informace roku lze jistě zařadit definitivní konec úvah státu o výstavbě přehrady Mlázovice – Šárovcova Lhota, která by změnila náš region k nepoznání. Stejně tak, že městečko uhájilo v roce dramatických škrtů dopravní obslužnost na přijatelné úrovni. Oproti roku 2012 se Úřady práce vrátily k původnímu systému veřejně prospěšných prací a tak mohli téměř celý rok dva pracovníci, dotovaní státem, pomáhat při řadě prospěšných činností.

Ani loni se nezapomnělo na podporu kultury (knihovna, kino, divadla, besedy, akce pro děti, apod.), sportovní akce i dlouhodobější sportovní aktivity, stejně tak sociální služby.

Kvůli nepřidělení krajských dotací nebyla realizována výstavba chodníku ke hřbitovu a restaurování oken kostela. Oproti původním plánům se nedostalo ani na opravu odvodnění pramene Žabky a obnovu sociálních zařízení v tělocvičně. Především kvůli nepředpokládanému navýšení rozpočtu některých akcí a také většímu počtu havárií. Všechny uvedené projekty budou přesunuty do příštího roku.

Městečko v loňském roce pokračovalo v systému realizace mnoha oprav a investic svépomocí. Mlázovice mají uzavřené výhodné rámcové smlouvy s několika výrobci a předními dodavateli a nakupují mnoho materiálových položek napřímo, za úplně jiné ceny, než jsou nabízené realizačními firmami. Vlastní práci pak provádějí buď přímo pracovníci městečka, nebo řemeslníci, kterým je placena pouze práce. I když je to pro obecní úřad časově, organizačně i odborně velmi náročné, šetří tento model mnoho peněz. Velkým kladem je také kontrola nad kvalitou používaných materiálů a komponent. Samozřejmě tento systém nelze aplikovat vždy, je řada prací, které je nutno objednat dodavatelsky. Díky systému vlastních činností však může každoročně obec investovat výrazně více.

Výčet dokončených akcí je dlouhý, přesto není ani zdaleka kompletní. Chybí v něm především desítky údržbářských zásahů, které většinou nejsou vidět nebo nikdy nekončící úprava zeleně, veřejných prostranství, budov či komunikací.

Obecní úřad i všichni zastupitelé se snažili, aby všechny uskutečněné projekty měly význam a přinesly obyvatelům i návštěvníkům městečka užitek. O to samé budou usilovat i v roce 2014.

 

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!