Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Co přinesl končicí rok 2007 našemu městečku?

28. 12. 2007

Konec roku 2006 znamenal po volbách změnu zastupitelstva a vedení obce. Pojďme se společně podívat, jak se podařilo či nepodařilo realizovat připravené plány a co se v Mlázovicích za uplynulý rok změnilo.

Již v lednu si noví zastupitelé předsevzali, že chtějí výrazně zkrášlovat tvář městečka a vytvářet jeho obyvatelům atraktivní a pestré životní podmínky.  Díky mírné zimě započaly investiční akce již v únoru.

1. Nejprve došlo k I. etapě výměny oken na budově Radnice (u sálu, salonku, jídelny a Restaurace). Nová okna jsou dvoukřídlá a jejich členění navrátilo Radnici původní tvář.

2. Na sále Radnice byla po dlouhých přípravách provedena rekonstrukce stropu se zateplením, včetně osvětlení. Namontovány byly netmelené sádrokartonové kazety se zlepšenou akustikou a zvýšenou odolností. Sál byl také vymalován.

3. Asi nejrozsáhlejší akcí byla úprava náměstí a parku. V březnu došlo po velkém přemýšlení a posudcích znalců, k odstranění lipové aleje a následné výsadbě nových stromů. Sázení lip se zúčastnilo několik desítek mlázováků. Následovala rekonstrukce kanalizace v komunikaci pod pomníkem Padlých, kompletní obnova silnice a parkoviště v této části náměstí, výměna sloupů veřejného osvětlení a rozhlasu. Z náměstí rovněž zmizely všechny vrchní kabelové rozvody a sloupy, protože byla položena nová zemní vedení. V létě došlo k zadláždění starých chodníků v severní části a během podzimu prošly úplnou obnovou všechny parkové cestičky.

4. V květnu se dočkaly předláždění zámkovou dlažbou jedny z nejhorších chodníků v městečku – z náměstí směrem k potravinám. Všechny přejezdné plochy byly zpevněny tak, aby vydržely nápor dopravních prostředků. Chodníky byly konstruovány bezbariérově. Tímto způsobem bude postupováno i v dalších letech v jiných lokalitách.

5. Do začátku hlavních prázdnin byla restaurována socha Sv. Václava před školkou, která vykazovala výrazné známky poškození.

6. V místním kině byla nainstalována nová technologie snímání zvuku, která smazala handicap v možnosti promítání filmů (většina zahraničních snímků je již vyráběna v jiném formátu). Kino promítalo i mimo prázdniny a návštěvnost zlomila polistopadový rekord. V roce 2007 navštívilo každé představení v průměru 49 diváků, což je úctyhodný počet.

7. Na počátku roku byla také zahájena dlouho očekávaná projektová příprava na výstavbu rodinných domů v areálu Cihelny. Veškeré projekční a inženýrské činnosti probíhají podle plánu, sítě by v areálu měly být vybudovány v 1. pololetí roku 2008, prodej pozemků by měl probíhat na podzim.

8. Vzhledem k technickému stavu stávajícího systému kanalizace zastupitelé rovněž nastartovali tvorbu projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace (vybudování odděleného splaškového a dešťového systému) a výstavbu Čistírny odpadních vod. Právě nyní probíhá územní řízení a bude docházet k zaměřování přípojek.

9. Městečko také přispělo na opravy a nátěry střechy Kostela Nejsvětější trojice v Mlázovicích, který je významnou historickou památkou a dominantou.

10. Špatný technický stav veřejného rozhlasu nás v průběhu roku donutil k výraznější rekonstrukci – výměně a doplnění řady amplionů, dozvučení oblasti Rybníček a výměně rozhlasové ústředny.

11. Rozsáhlou a dlouhodobou akcí bylo doplnění a výměna kompletního dopravního značení v obci.

12. Městečko se rovněž výrazně angažovalo v podpoře činnosti místních hasičů, ať již financováním standardního provozu a režií, tak i mimořádným příspěvkem na zakoupení zásahových oděvů.

13. Během roku byla odsouhlasena, z havarijních důvodů, i výměna střešní krytiny na zdravotním středisku.

14. Stejně tak bylo, z havarijních důvodů, přikročeno i k rozsáhlé akci výměny oken a vnějších dveří na obecních bytovkách.

15. Mlázovice mají také díky kompletní rekonstrukci zasedací síně OÚ k dispozici reprezentativní prostory na jednání a společenské akce (byla vyměněna okna, strop, svítidla, obložení, podlaha a provedeno vymalování).

16. Městečko začalo užívat novou grafickou identitu a ještě vylepšilo a aktualizovalo své webové stránky. Podstatné změny doznal také Mlázovický zpravodaj.

Velmi významným mezníkem v historii Mlázovic se stalo navrácení titulu městečka, ke kterému došlo v květnu tohoto roku. Naše obec obdržela z rukou předsedy Poslanecké sněmovny dekret, který navrátil stav trvající stovky let.

Zapomenout nesmíme ani na řadu kulturních a společenských akcí, které obec pořádala a které jistě obohatily letošní sezónu. Patrná byla i zvýšena péče o krajinu (časté sekání příkopů vlastním mulčovačem, čištění chodníků a zvýšená úprava areálu sportoviště v Podlesí nebo intenzivní péče o kvalitu vody v koupališti). Ve zvýšené míře docházelo k opravám a údržbě na obecních budovách a zařízeních.

Mlázovice se v končícím roce také maximálně snažily využít veškeré možné zdroje financování, včetně mnoha dotací. Řada projektů s žádostí o dotaci je rozpracována do dalších období. V neposlední řadě došlo v roce 2007 ke stabilizaci finanční situace Domova důchodců v Mlázovicích tak, že toto zařízení nezatěžuje obecní rozpočet s případnými požadavky na dofinancování provozních nákladů.
Oproti lednovým plánům nebyla uskutečněna oprava turistických tabulí na domech (přesune se do příštího roku) a také zastupitelé odstoupili od původního záměru vybudování velkého dětského hřiště. V roce 2008 bude vybudováno menší hřiště na zahradě mateřské školky, které bude za určitých podmínek přístupné i pro rodiče s malými dětmi.

V souvislosti s výčtem realizovaných akcí v roce 2007 je nutné zdůraznit, že veškeré činnosti zde zmíněné byly financovány z rozpočtových prostředků daného roku (mimo výměny oken na bytovkách, ta však musela být z havarijních důvodů provedena). Není tedy pravdivý názor, který se občas objevuje, že se městečko zadlužuje nebo bezhlavě utrácí své úspory. Prioritou finančního hospodaření je vyrovnaný rozpočet, bez dluhů!Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!