Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Co čeká obyvatele městečka v roce 2018

06. 03. 2018

Ani letos nebude v Mlázovicích nouze o řadu oprav, rekonstrukcí a vylepšení. Některé akce si bohužel vyžádají další výkopy.

Největším projektem roku je generální rekonstrukce hasičské zbrojnice. Stavební firma zahájila práce již počátkem února a celý areál pro hasiče se mění doslova před očima. Moderní zázemí by mělo být zkolaudováno koncem roku. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 8 mil. Kč, 90% bude hrazeno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.

Velmi náročná akce čeká obyvatele poloviny obce. Společnost ČEZ Distribuce bude pokračovat druhou etapou v kabelizaci rozvodů nízkého napětí, které ještě vedou vzduchem. Společně s tím městečko v dotčených ulicích dokončí kompletní obnovu veřejného osvětlení a rozhlasu. Sice to bude znamenat zátěž hlukem, prachem a celkovým nepohodlím, ale výsledek rozhodně stojí za to, což je již od podzimu vidět všude, kde probíhala první etapa.

Velkou změnou projde Novopacká ulice. Po dlouhých letech čekání zde bude vybudován zbrusu nový chodník od malého náměstí až k bývalé truhlárně. I když ten starý připomínal spíše překážkovou dráhu, nebylo možné investici realizovat dříve. V roce 2017 zde probíhala pokládka nových kabelů ČEZu, veřejného rozhlasu i osvětlení, dále byl vyměněn hlavní vodovodní řád a o rok před tím provedeny lokální opravy kanalizace. Po dokončení chodníku bude infrastruktura v této lokalitě prakticky kompletně obnovena.

V roce 2018 bude zahájen velmi důležitý projekt tvorby nového územního plánu obce. I když jej Mlázovice měnit nepotřebují, je nutné tento strategický dokument pořídit zcela nový tak, aby odpovídal požadavkům změněné legislativy od roku 2020. Vzhledem ke složitosti se předpokládá dokončení až za tři roky.

Městečko rovněž zrealizuje výstavbu nového vodního vrtu v areálu Podlesí. Bude sloužit jako záložní zdroj pro čerpání užitkové vody, pro hasiče a další potřebné obecní účely.
V letošním roce se plánuje dokončení oprav vstupu ve zdravotním středisku. Odborná firma provede hydroizolaci jedné vnitřní stěny, bude položena nová podlaha a prostory dostanou nové barvy. Ordinace stomatologa dostane zbrusu nový digitální rentgen, protože dosavadní již nová legislativa neumožní dále využívat.

Značné úsilí bude věnováno obecní kanalizaci. V Gebauerově ulici (úsek od Náměstí až k odbočce Tarantova) projde v létě potřebnou opravou. Podrobnou kamerovou revizí projde kanalizační systém v ulicích Na Rašelině a Na Závisti. Podle jejího výsledku bude stanoven další postup obnovy v této lokalitě. Na Rašelině bude zároveň vybudováno lokální odvodnění komunikace a část nového chodníku.

Nový asfalt bude položen v Kutnarově uličce, která je v neutěšeném stavu po loňské výměně hlavního kanalizačního řádu. Hydroizolace se dočká úniková rampa mateřské školy (zatéká do stropní konstrukce), pokračovat bude rekonstrukce obecního bytového fondu.

Zastupitelé také rozhodli o dokončení rekonstrukce tělocvičny (v uplynulých letech zde byly provedeny již 3. etapy). V poslední fázi dojde k výměně sportovní palubovky (nyní je v dezolátním stavu, místy nebezpečná). V případě přidělení dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje se k palubovce přidá ještě zateplení střechy a výměna střešní fólie haly.

Zrekonstruované sociální zařízení se objeví také u kluboven na Radnici, opravy se dočká traktorový vlek. Obec se bude snažit zlepšit péči o veřejná prostranství (údržba zeleně, úklid, drobné opravy), ale to bude do značné míry závislé na přidělování pracovníků na veřejně prospěšné práce ze strany Úřadu práce ČR.

Pokračovat bude příprava projektů a žádostí o dotaci na další roky. Konkrétně se jedná o rekonstrukci tří polních cest, rekonstrukci kotelny v Domově důchodců či nákup dopravního vozidla pro hasiče. V průběhu roku se může objevit i jiný vhodný dotační titul.

Pozadu nezůstane ani společnost Mlázovické služby, s.r.o. Jejím hlavním letošním úkolem je zajistit rozjezd poštovní pobočky, včetně oprav prostor, kde bude Pošta nadále fungovat. Je nutné zde vytvořit důstojné a příjemné prostředí pro klienty. Nadále bude pokračovat v rekonstrukci domu č.p.75 na malém náměstí.

Na území městečka by v letošním roce měly své projekty realizovat také Lesy České republiky a Povodí Labe, které odbahní mlázovický rybník a opraví jeho hráz.

I když je výčet naplánovaných akcí velmi obsáhlý, představitelé obce věří, že se jej podaří realizovat. Jedná se většinou o velmi důležité a dlouho připravované stavby. I přes plánované obrovské náklady by měl mlázovický rozpočet zůstat na konci roku vyrovnaný. Jediným časovým otazníkem zůstává čerpání krátkodobého úvěru na financování rekonstrukce zbrojnice. Ale to je jen administrativní záležitost.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!