Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Cesta k Horce se změnila k nepoznání

06. 08. 2019

Městečko dokončilo projekt kompletní rekonstrukce důležité cesty, díky dotaci z Programu rozvoje venkova.

K velkorysé modernizaci mohlo dojít jen díky tomu, že městečko prošlo v předchozích letech náročným procesem Komplexních pozemkových úprav a má uspořádané všechny vlastnické vztahy k pozemkům a cestám. V opačném případě obce o tento typ dotace nemohou vůbec žádat. U sousedů pozemkové úpravy neproběhly, proto opravená cesta končí s mlázovickou hranicí u chotečského potoka.

Výběr konkrétní cesty, která byla zahrnuta do projektu, byl podmíněn celou řadou faktorů. Musela navazovat na další v sousedním katastru, projekt musel pozitivně ovlivnit vodní režim krajiny a snižovat půdní erozi. Zároveň měla být častěji využívána hospodařícími zemědělci, lesníky a dalšími vlastníky pozemků. V neposlední řadě náklady projektu nesměly přesáhnou určitou výši, což znamenalo, že lze opravit maximálně kilometrový úsek. Proto padla volba právě na cestu k Horce, která prakticky, jako jediná, plnila požadovaná kritéria.

Příprava rekonstrukce započala před více než třemi lety zpracováním nezbytné projektové dokumentace. Nejprve byly geologem odebrány vzorky složení staré konstrukce a spodního podloží. Na základě jejich rozboru byl stanoven vhodný technologický postup prací a použitých materiálů. Projektant musel zároveň respektovat technické normativy ministerstva zemědělství, které bylo poskytovatelem dotace.

Následovalo stavební povolení a zpracování žádosti o dotaci. Díky tomu, že Mlázovice byly úspěšné a z Programu rozvoje venkova MZe ČR, prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje, získaly více než tři miliony korun, mohlo dojít k realizaci této velké stavební akce.

Stavební firma zahájila práce již v únoru 2019. Nejprve došlo k odstranění nesoudržných hliněných povrchů. Následovalo budování drenáží a vsaků a vyrovnání spodních vrstev. Poté byla vybudována nová konstrukce cest z různých frakcí kameniva. Velkou zajímavostí je, že firma již kamennou štěrkodrť pokládala finišerem, což práce velmi zrychlilo a zároveň znatelně zkvalitnilo rovinatost spodního podkladu. 

Mezitím byly odbourány poškozené mostky stojící přes přilehlou vodoteč a mlázovický potok a následně došlo k jejich obnově a rozšíření.

V poslední fázi stavbaři nastříkali na vrchní vrstvu spojovací asfaltovou emulzi a na řadu přišla pokládka asfaltové směsi. Kilometrový úsek stihli položit během jediného dne, takže ve vrchní vrstvě není ani jeden spoj, což ještě zvyšuje kvalitu provedených prací.

Následovalo dosypání krajnic štěrkodrtí, úprava sjezdů na pole a do lesa a komplexní modelace okolního terénu zeminou.

Součástí projektu byla i výsadba nové zeleně. Lokalitu obohatilo dvacet kusů vzrostlejších javorů babyka, které zde budou již od počátku plnit ekologické a estetické funkce. I když byly stromy kontejnerované a připravené na letní výsadbu, vzhledem k teplému a suchému počasí, přežívají pouze díky intenzivní péči místních hasičů, kteří je pravidelně zalévají.

Náklady projektu dosáhly zhruba 3,5 mil. Kč, z toho dotace pokryla více než 3,3 mil. Kč. Bez ní by vůbec nebylo možné podobný projekt realizovat, protože takovéto prostředky jsou mimo rozpočtové možnosti malé obce.

Ještě na začátku roku připomínala cesta k Horce spíše rozježděné pole. Vyjeté půlmetrové koleje, po dešti plno bláta a kaluží, velmi často zcela nesjízdná. Nyní mají zemědělci, lesníci i obec zajištěný komfortní přístup na své pozemky za každého počasí. Zároveň byla významným způsobem omezena půdní eroze a zlepšen vodní režim celé lokality. Jako příjemný bonus mají obyvatelé městečka  k dispozici kilometr krásné cesty k vycházkám, jízdám na kole či kolečkových bruslích. Obec zde během podzimu ještě umístí několik laviček a zvýší tím odpočinkový potenciál celé lokality.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!