Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Bilance končícího volebního období 2014 - 2018

19. 09. 2018

V říjnu 2018 skončí mandát stávajícím zastupitelům obce. Pojďme se podívat, co se za uplynulé čtyři roky v Mlázovicích změnilo.

ZÁZEMÍ PRO HASIČE
V uplynulém období se městečku velice dařilo získávat dotační peníze z mnoha zdrojů – kraje, EU, ministerstev, MAS či mikroregionu. Díky tomu bylo možné realizovat širokou paletu projektů, které by jinak rozpočet malé obce nemohl financovat. Největší prostředky se podařilo získat z IROP, díky tomu mají hasiči zbrusu novou cisternu Tatra, nové technické vybavení, dokončuje se generální rekonstrukce hasičské zbrojnice a na cestě je ještě nová dodávka VW Transporter.

CHODNÍKY, KOMUNIKACE 
Další dotační prostředky směřovaly do komunikací. Na jaře proběhne rekonstrukce cesty k Horce (dotace je již k dispozici), v pokročilé fázi přípravy jsou také rekonstrukce cest do Kamenska a do Sv. Újezdu. Zbrusu nový povrch dostala silnice do Šárovcovy Lhoty, na jejíž opravě městečko značně participovalo. V tuto chvíli se díky obci projekčně připravuje rekonstrukce silnice do Chotče. Nová je také obecní lesní cesta v Kamensku a místní komunikace v Mezihoří. Do zimy dostane nový asfaltový povrch Kutnarova ulička. Kvůli zpoždění s kabelizací ČEZ a výměnami vodovodních a kanalizačních potrubí, nebylo možné příliš pokračovat v obnově chodníků. Nového se konečně dočkají za pár dnů obyvatelé Novopacké ulice, v roce 2014 byl postaven zbrusu nový chodník s odvodněním, který propojil městečko se hřbitovem.

OBNOVA BUDOV 
Ve velkém se investovalo i do budov. Provedena byla sanace základů tělocvičny, vybudovány nové sociálky v tělocvičně, novou střechu má obecní sklad. Na Radnici odbíjejí nové hodiny, pokračovala obnova sálu Radnice (nové dveře, obklady a dlažby, výmalby), modernizovány byly také prostory kluboven Radnice. Obnovy se dočkaly všechny klempířské prvky na budově koupaliště a také tamní WC. Do konce roku proběhne ještě rekonstrukce střechy a sportovní podlahy v tělocvičně.
 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Pozadu nezůstala ani péče o inženýrské sítě. Městečko provedlo náročnou rekonstrukci úseku kanalizace v Gebauerově ulici a kompletní výměnu potrubí v Kutnarově uličce. V rámci spolupráce s VOS Jičín byla realizována rekonstrukce vodovodu v Novopacké a částečně také v Jičínské ulici. Několik úseků kanalizace bylo vytrasováno a diagnostikován jejich technický stav. Nové je veřejné osvětlení a veřejný rozhlas v polovině obce, ve druhé je akce připravena a čeká na součinnost společnosti ČEZ. Občané se dočkali také nových tras elektrického vedení do Mlázovic i Mezihoří, podařilo se prosadit původně odmítnutou 3. etapu kabelizace zbytku městečka, která se nyní projektuje.
 
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Změny probíhaly i na zdravotním středisku. Nejprve byla vyměněna všechna okna, rok na to vstupní portály, které přinesly pacientům a klientům domova pohodlí, bezpečnost a bezbariérovost. Letos probíhají stavební úpravy vstupní chodby a podřezání zdí proti vlhkosti. Za pár dní se zde ještě objeví nová podlaha. V ordinaci stomatologa byl zprovozněn nový digitální rentgen.
 
HŘBITOV
V roce 2015 proběhla poslední část revitalizace místního hřbitova. Byla obnovena kaplička, restaurován pískovcový kříž, položena nová dlažba a vybudováno nové parkoviště před hřbitovem. Dokončena tak byla velmi nákladná, čtyřletá celková obnova místa posledního odpočinku.
 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rušno bylo v příspěvkových organizacích. Kromě výrazné dotace běžného provozu byla ve školce zateplena a natřena střecha, dokončena výměna oken, vyměněn nábytek v šatně a vybudována nová kotelna. Na zahradě školky se děti dočkaly nového hřiště, které je otevřeno i pro ostatní děti z obce. V domově důchodců byl dokončen z dotace SFŽP velký projekt energetických úspor (zateplení, okna, dveře, fasáda) a vyměněna střecha na budově okálu. Ze svých skromných prostředků sám domov financoval obnovu interiérů, nábytku, úpravu zahrady, vydláždění chodníků v areálu, novou střechu na kotelně, nákup nového služebního vozu a další. V souvislosti s péčí o seniory je potěšitelné, že se konečně po letech podařilo v Mlázovicích zajistit kvalitní pečovatelskou službu, která se stará o potřebné v jejich domácnostech.

OBNOVA BYTŮ
Pokračovala rozsáhlá modernizace bytového fondu, která je nutná, ale navenek prakticky neviditelná. Kompletně bylo rekonstruováno několik bytů, opravovány jsou ale i společné prostory a plášť domů.
 
KOSTEL, PROVOZOVNY
Obecní kostel se po letech dočkal nových oken s restaurovanými vitrážemi a po dlouhých letech byly opraveny věžní hodiny.
Modernizací prošlo také místní kadeřnictví, na vlastní náklady ji provedla nová nájemkyně.

POŠTA
Samostatnou kapitolou je převzetí provozu Pošty, které provedlo městečko svými službami letos v dubnu. Prostory prošly vkusnou stavební a interiérovou obnovou, městečko bude každoročně také dotovat provoz, aby byly potřebné služby v Mlázovicích zachovány.

HOSPODA
Před nástupem nového nájemce prošla velkou změnou také místní hospoda. V kuchyni byla vyměněna kompletní gastrotechnologie, výraznou změnou prošla i samotná restaurace, jak po stavební části, tak kompletní výměnou vybavení. Později městečko ještě pořídilo do restaurace nový zmrzlinový stroj, který samostatně pronajalo nájemci hospody a stalo se partnerem projektu „Mlázovická zmrzlina“.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Velmi náročný byl několikaletý projekt Komplexních pozemkových úprav, který vnesl pořádek do katastru a zhodnotil vlastníkům jejich pozemky. Souběžně s tím běžela Radnicí iniciovaná akce zaměřování domů a zahrad, která odstranila potencionální spory a právní problémy mezi sousedy. Obecní úřad navíc pomáhal vlastníkům nemovitostí dávat do pořádku zjištěné nesrovnalosti, zajišťováním pasportů staveb, psaním smluv a další pomocí na jednotlivých úřadech. Nyní jsou Mlázovice z katastrálního pohledu dány do pořádku jako málokterá obec v Česku. Městečko v rámci tohoto procesu také kupovalo zemědělskou půdu na vlastním území. Získalo tak několik desítek hektarů, což je kromě vynikající investice a jistého příjmu z nájmů, také značná jistota rozhodování, co se na jeho území bude dít. Zároveň tím znemožnilo řadě spekulantů nakupujících půdu v celé zemi, získat pozemky v Mlázovicích a vnášet do území chaos. V rámci podpory nové výstavby a zajištění příchodu nových obyvatel, prodávalo městečko ještě zbylé pozemky vhodné pro nové rodinné domy.

OBNOVA ZELENĚ
Probíhala postupná obnova zeleně jak v zastavěných částech, tak v extravilánu. Městečko sázelo alejové ovocné stromy, výraznou změnu znamenala revitalizace břehu s výsadbami nad sportovišti.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Velká diskuze, včetně ankety, se vedla o případné otevření obecního obchodu. Obchod otevřen nebyl, ale Mlázovické služby nově nabízejí veřejnosti široký sortiment papírenského a drogistického zboží přímo od výrobců, za velmi nízké ceny. Díky tomu šetří jak občané, tak organizace obce, značné peníze. Z výnosu prodeje je navíc hrazena část ztráty z provozu Pošty.

NOVÉ VYBAVENÍ
V rámci údržby obce byl nakoupen nový ruční stroj na úklid sněhu z chodníků, sněhová fréza a menší traktorový vlek. Díky projektu Lázeňského mikroregionu a získané dotaci, zajistilo městečko pro všechny občany bezplatně kvalitní kompostéry na bioodpad.

REKONSTRUKCE Č.P. 75
Výrazným způsobem poskočila rekonstrukce domu č.p. 75. Kromě již dříve hotové nové střechy a podřezání proti vlhkosti, má dále nové stropy, schodiště, příčky, podlahy i štítovou stěnu.

PODPORA AKCÍ
Život městečka však netvoří jen technické projekty. Zastupitelé vítali jakékoliv snahy o pořádání kulturních, sportovních či dětských akcí. Proto také během celého čtyřletého období podpořili všechny žádosti o finanční, materiální či technickou podporu všech pořadatelů těchto akcí, vždy v plné výši. Řadu společenských akcí také městečko samo pořádalo. I když zájem o ně byl mnohdy minimální.

OBECNÍ PRAPOR
Městečko získalo poprvé v historii svůj prapor, jehož právo užívání mu předal předseda Poslanecké sněmovny. Upraven byl rovněž velmi často užívaný obecní znak. Velkému zájmu se těšila v roce 2016 vydaná kniha mlázovického kronikáře „Mlázovické domy a pohled do života v nich“, která byla brzy beznadějně vyprodána.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Velkou pomocí byly získané dotace z Úřadu práce ČR, v řádech statisíců korun, díky nimž mohli obci pomáhat s mnoha činnostmi pracovníci v rámci veřejně-prospěšných prací, aniž by to obec stálo větší dodatečné mzdové prostředky.

CO SE NEPOVEDLO
Samozřejmě byly i akce, které se nepovedly podle očekávání. Za zmínku stojí například vrt pro koupaliště, který firma provedla nekvalitně a není možné jej používat (obec ho neplatila). Nepovedlo se také donutit ČEZ k dodržování harmonogramu kabelizace, což výrazně zkomplikovalo připravenou obnovu rozbitých chodníků a komunikací. Větším tempem by chtělo opravovat dosluhující kanalizaci. Mnoho občanů rovněž trápí, že není lépe zajištěn provoz koupaliště tak, aby mlázovické občany neobtěžovali v průběhu letní sezóny cizí lidé, kteří se ještě ani neumí chovat. Využití chybí bývalému kinu, škole či školní kuchyni.

ZDRAVÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ 
Závěrem je třeba dodat, že zastupitelé vykonávali svoji funkci, již několikáté volební období, bez nároku na odměnu, čímž ušetřili obci velké peníze, které díky tomu mohly být investovány do prospěšných projektů. To nebývá v dnešní době příliš obvyklé. I když se za uplynulé roky realizoval dlouhý výčet akcí, městečko hospodařilo po celou dobu bez dluhů či jakýchkoliv závazků. Po celkové stránce má zdravé hospodaření i transparentní financování, což 2x do roka potvrzuje přísný audit Královéhradeckého kraje, občasně i jiné kontrolní orgány. O veškerém dění byly občané otevřeně a podrobně informováni osobně zastupiteli, na obecním úřadě, v obecním zpravodaji a na webových stránkách obce.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!